Nhập học RMIT Việt Nam

Có 03 kỳ nhập học mỗi năm tại RMIT Việt Nam:

  • Tháng 02
  • Tháng 06/07
  • Tháng 10
Bạn có nhu cầu đăng ký nhập học tại RMIT Việt Nam? Vui lòng xem thông tin chi tiết về điều kiện tuyển sinh và quy trình đăng ký nhập học bên dưới, hoặc liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.

Chọn chương trình học phù hợp

Quy trình nhập học - Chương trình Dự bị Đại học (Foundation)

Quy trình nhập học - Chương trình cử nhân

Quy trình nhập học - Chương trình sau đại học

rmit-sgs-international-students-07.jpg

Sinh viên Quốc tế

Nếu bạn là sinh viên quốc tế và muốn học tại đại học RMIT Việt Nam, hãy tìm hiểu thêm về quy trình nộp hồ sơ.

Tiếng Anh và Chuyển tiếp Đại học