Mạng lưới các trường đại học công nghệ Úc

The Australian Technology Network of Universities (tên viết tắt ATN) là mạng lưới tập hợp các trường đại học công nghệ sáng tạo và đột phá nhất của Úc.

Nhờ có mạng lưới này, các sinh viên của RMIT Việt Nam có thể đăng ký học một học kỳ tại một trong các trường đại học đối tác của RMIT thuộc ATN gồm có:

Đại học Curtin (WA)

Đại học Công nghệ Sydney (NSW)

Đại học Công nghệ Queensland (QLD)

Thời gian: Một học kỳ

Điều kiện tham gia:

Để tham gia chương trình ATN, sinh viên cần đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Hiện đang theo học chương trình Cử nhân hoặc Thạc sĩ tại RMIT
  • Hoàn thành số lượng tín chỉ tối thiểu theo yêu cầu tại thời điểm hết hạn nộp hồ sơ:
    • Đối với sinh viên chương trình Cử nhân: Đã hoàn thành ít nhất hai học kỳ toàn thời gian (72-96 tín chỉ) của một chương trình Cử nhân tại RMIT
    • Đối với sinh viên chương trình Thạc sĩ: Đã hoàn thành ít nhất một học kỳ toàn thời gian (36-48 tín chỉ) của một chương trình Thạc sĩ tại RMIT
  • Đạt được điểm trung bình tối thiểu là 2,5/4,0 tại thời điểm hết hạn nộp hồ sơ
  • Đủ 18 tuổi hoặc hơn tại thời điểm nộp hồ sơ

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình bao gồm cách thức đăng ký và các mốc thời gian cần lưu ý , vui lòng truy cập tại trang này (tiếng Anh).

international-office

Liên hệ với chúng tôi

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Phòng Du học và Trao đổi sinh viên của RMIT Việt Nam.