Kỹ năng tạo sự khác biệt

Vì RMIT là một trường đại học toàn cầu, sinh viên và cựu sinh viên của RMIT Việt Nam được tiếp cận với lối tư duy mang tầm quốc tế trong môi trường Việt Nam.

Nhờ đó, các sinh viên của RMIT dù học ngành nào đều phát triển nhiều kỹ năng cá nhân và tư duy vượt trội bên cạnh kiến thức chuyên môn từ chương trình.

Qua quá trình học tập và rèn luyện tại RMIT, sinh viên và cựu sinh viên học được cách:

  • Thích nghi với văn hóa mới

  • Làm việc trong các nhóm đa văn hóa

  • Quản lý thời gian hiệu quả

  • Chủ động trong mọi tình huống

  • Phân tích và nhận biết hiệu suất làm việc của bản thân

  • Học và đánh giá quá trình học
  • Áp dụng kiến thức vào các bối cảnh trong và ngoài nước

  • Hiểu biết và nhạy bén về văn hóa

  • Xử lý tình huống

  • Đánh giá rủi ro

robotics engineering students work

Học tập kết hợp thực tiễn

Học tập kết hợp kinh nghiệm thực tiễn (WIL) là các hoạt động học tập áp dụng kiến thức học thuật vào bối cảnh thực tế với một đối tác doanh nghiệp hoặc cộng đồng. Những trải nghiệm này sẽ giúp sinh viên phát triển các kỹ năng cá nhân và tư duy đa dạng bên cạnh kiến thức chuyên môn trong bất kỳ chương trình học nào.