Học phí chương trình Tiếng Anh cho Đại Học

Học phí Tiếng Anh cho Đại học

Tên chương trình

Thời gian

Học phí VND

Học phí USD (tham khảo)

Lớp căn bản (Beginner) 10 tuần 44.774.000 1.869
Sơ cấp (Elementary) 10 tuần 59.698.000 2.493
Tiền Trung cấp (Pre-Intermediate) 10 tuần 59.698.000
2.493
Trung cấp (Intermediate) 10 tuần 59.698.000
2.493
Trên Trung cấp (Upper-Intermediate) 10 tuần 59.698.000 2.493
Tiền Cao cấp (Pre-Advanced) 10 tuần 59.698.000 2.493
Cao cấp (Advanced) 10 tuần 59.698.000 2.493

Chương trình ưu đãi học phí năm 2024

Trong năm 2024, sinh viên mới nhập học chương trình Tiếng Anh cho Đại học tại RMIT Việt Nam sẽ được áp dụng Chương trình ưu đãi đặc biệt tương đương 15% tổng số tiền học phí các lớp Tiếng Anh. Sinh viên chỉ được chọn một chương trình ưu đãi học phí duy nhất và không áp dụng đồng thời với chương trình Học bổng.

Học phí thể hiện trong bảng phí Chương trình Đại học là học phí chưa áp dụng ưu đãi. Vui lòng tham khảo trang Chương trình học phí ưu đãi để biết thêm danh sách chi tiết lẫn các điều khoản liên quan.

Lưu ý

  1. Học phí của từng học kỳ được tính theo Việt Nam đồng (VND).
  2. Mọi thanh toán bằng đơn vị tiền tệ khác đều sẽ được quy đổi thành Việt Nam đồng dựa trên tỉ giá trong ngày. Chúng tôi khuyến khích bạn thanh toán bằng việc chuyển khoản.
  3. Học phí tính theo đô la Mỹ CHỈ được áp dụng cho sinh viên quốc tế khi thanh toán học phí từ nước ngoài theo quy định của thông tư số 32/2013/TT_NHNN.
  4. Học phí chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi tuỳ theo từng trường hợp đăng ký khác nhau. Mức học phí trên cũng chỉ áp dụng cho năm 2024. Để biết thêm thông tin chi tiết lẫn các điều khoản liên quan, vui lòng tham khảo Tài liệu hướng dẫn thông tin học phí và phí phụ thu dành cho sinh viên.
  5. Học phí và phí bảo hiểm ý tế có thể bị thay đổi mà không báo trước.