Học phí chương trình Tiếng Anh cho Đại Học

Học phí Tiếng Anh cho Đại học

Tên chương trình

Thời gian

Học phí VND

Học phí USD (tham khảo)

Lớp căn bản (Beginner) 10 tuần 40.611.000 1.760
Sơ cấp (Elementary) 10 tuần 54.148.000 2.347
Tiền Trung cấp (Pre-Intermediate) 10 tuần 54.148.000 2.347
Trung cấp (Intermediate) 10 tuần 54.148.000 2.347
Trên Trung cấp (Upper-Intermediate) 10 tuần 54.148.000 2.347
Tiền Cao cấp (Pre-Advanced) 10 tuần 54.148.000 2.347
Cao cấp (Advanced) 10 tuần 54.148.000 2.347

Chương trình ưu đãi học phí năm 2021

Trong năm 2021, sinh viên chương trình Tiếng Anh hoặc sinh viên UniSTART tại RMIT Việt Nam sẽ được áp dụng Chương trình Khấu trừ ưu đãi đặc biệt. Theo đó, sinh viên sẽ nhận được khấu trừ 30% tổng số tiền học phí các lớp Tiếng Anh đã đóng khi vào học chương trình Cử nhân hoặc Thạc sĩ.

Điều kiện áp dụng

 • Để được áp dụng chương trình, sinh viên phải duy trì các khóa học Tiếng Anh liên tục cho đến khi vào chương trình Cử nhân hoặc Thạc sĩ tại RMIT Việt Nam hoặc RMIT Melbourne.
 • Trong trường hợp không thể học liên tục, sinh viên phải nộp đơn xin bảo lưu lớp Tiếng Anh hoặc UniSTART và được sự chấp thuận của RMIT. Thời gian tối đa được bảo lưu là 2 khóa học Tiếng Anh (6 tháng) hoặc 1 kỳ học UniSTART.
 • Khoản khấu trừ sẽ được trừ vào học phí 3 học kỳ chính thức đầu tiên của chương trình Cử nhân hoặc Thạc sĩ.
 • Khoản khấu trừ sẽ không được hoàn trả, chuyển nhượng hay qui đổi thành tiền mặt.
 • Các ưu đãi học phí gia đình và cựu sinh viên sẽ không được áp dụng cho chương trình Tiếng Anh cho Đại học và chương trình UniSTART.
 • Sinh viên đã nhận ưu đãi khấu trừ vẫn có thể áp dụng chương trình ưu đãi học phí gia đình hoặc ưu đãi cho cựu sinh viên khi theo học chương trình Cử nhân hoặc Thạc sĩ.

Lưu ý

 1. Học phí của từng học kỳ được tính theo Việt Nam đồng (VND).
 2. Mọi thanh toán bằng đơn vị tiền tệ khác đều sẽ được quy đổi thành Việt Nam đồng dựa trên tỉ giá trong ngày. Chúng tôi khuyến khích bạn thanh toán bằng việc chuyển khoản.
 3. Học phí tính theo đô la Mỹ CHỈ được áp dụng cho sinh viên quốc tế khi thanh toán học phí từ nước ngoài theo quy định của thông tư số 32/2013/TT_NHNN.
 4. Vì các lý do an ninh cũng như để giảm thời gian chờ đợi, sinh viên được khuyến khích chuyển khoản học phí trực tiếp qua tài khoản ngân hàng Vietcombank/ANZ của trường RMIT VN hoặc ký gửi trực tiếp học phí tại các chi nhánh ngân hàng Vietcombank/ANZ.
 5. Phí dịch vụ VND 360.000 sẽ được tính đối với các thanh toán học phí bằng tiền mặt trực tiếp tại quầy thu ngân của cơ sở Nam Sài Gòn. Mức phí phụ thu này còn được áp dụng cho chương trình tiếng Anh cho Đại học và các chương trình chuyên ngành khác. Tuy nhiên, mức phí phụ thu này không được áp dụng cho phí đặt cọc mà các sinh viên​ phải đóng khi​ ​mới vào​ khoá học​.

Học phí và phí bảo hiểm ý tế có thể bị thay đổi mà không báo trước.