Học phí chương trình Tiếng Anh cho Đại Học

Học phí Tiếng Anh cho Đại học

Chương trình ưu đãi học phí năm 2020

Trong năm 2020, sinh viên chương trình Tiếng Anh hoặc sinh viên UniSTART tại RMIT Việt Nam sẽ được áp dụng Chương trình Khấu trừ ưu đãi đặc biệt (áp dụng đến ngày 30/04). Theo đó, sinh viên sẽ nhận được khấu trừ 30% tổng số tiền học phí các lớp Tiếng Anh đã đóng khi vào học chương trình Đại học hoặc Thạc sĩ.

Đối với 1 cấp độ (10 tuần ~ 200 giờ): 52.065.000 VNĐ, 30% học phí chương trình tiếng Anh (15.620.000 VNĐ / cấp độ) sẽ được trừ vào học phí Đại học hoặc Thạc Sĩ.

Điều kiện áp dụng

Sinh viên phải duy trì các khóa học Tiếng Anh liên tục cho đến khi vào chương trình Đại học hoặc Thạc sĩ tại RMIT Việt Nam hoặc RMIT Melbourne.

Trong trường hợp không thể học liên tục, sinh viên phải nộp đơn xin bảo lưu lớp tiếng Anh hoặc UniSTART và được sự chấp thuận của RMIT, thời gian tối đa được bảo lưu là 2 khóa học tiếng Anh (6 tháng) hoặc 1 kỳ học UniSTART.

Khoản khấu trừ sẽ được trừ vào học phí 3 học kỳ chính thức đầu tiên của chương trình Đại học hoặc Thạc sĩ. Khoản khấu trừ sẽ không được hoàn trả, chuyển nhượng hay qui đổi thành tiền mặt.

Chương trình "ưu đãi học phí cho gia đình" sẽ không được áp dụng đối với các khóa học Tiếng Anh cho Đại học và chương trình UniSTART. Chương trình "ưu đãi học phí cho gia đình" hoặc "ưu đãi học phí cho cự sinh viên" sẽ được áp dụng khi sinh viên vào học chương trình Đại học hoặc Thạc sĩ tại RMIT.

Lưu ý

  1. Học phí của từng học kỳ được tính theo Việt Nam đồng (VND).
  2. Mọi thanh toán bằng đơn vị tiền tệ khác đều sẽ được quy đổi thành Việt Nam đồng dựa trên tỉ giá trong ngày. Chúng tôi khuyến khích bạn thanh toán bằng việc chuyển khoản.
  3. Học phí tính theo đô la Mỹ CHỈ được áp dụng cho sinh viên quốc tế khi thanh toán học phí từ nước ngoài theo quy định của thông tư số 32/2013/TT_NHNN.
  4. Vì các lý do an ninh cũng như để giảm thời gian chờ đợi, sinh viên được khuyến khích chuyển khoản học phí trực tiếp qua tài khoản ngân hàng Vietcombank/ANZ của trường RMIT VN hoặc ký gửi trực tiếp học phí tại các chi nhánh ngân hàng Vietcombank/ANZ.
  5. Phí dịch vụ VND 360.000 sẽ được tính đối với các thanh toán học phí bằng tiền mặt trực tiếp tại quầy thu ngân của cơ sở Nam Sài Gòn. Mức phí phụ thu này còn được áp dụng cho chương trình tiếng Anh cho Đại học và các chương trình chuyên ngành khác. Tuy nhiên, mức phí phụ thu này không được áp dụng cho phí đặt cọc mà các sinh viên​ phải đóng khi​ ​mới vào​ khoá học​.

Học phí và phí bảo hiểm ý tế có thể bị thay đổi mà không báo trước.