Sự kiện

Các sự kiện sẽ diễn ra

Hội thảo tại Hải Phòng

Icon / Small / Calendar Created with Sketch. 29 Nov 2020

Tham dự Hội thảo của RMIT tại Hải Phòng để khám phá các lộ trình học tập hợp lý tại RMIT cũng như có cơ hội gặp gỡ chuyên gia hướng nghiệp, tìm hiểu các bước chọn ngành học phù hợp.

Hội thảo: Đón đầu xu hướng ngành nghề hậu COVID

Icon / Small / Calendar Created with Sketch. 06 Dec 2020

Tham gia hội thảo để lắng nghe và hỏi đáp cùng chuyên gia trong lĩnh vực tuyển dụng về xu hướng ngành nghề hậu COVID.

Hội thảo thông tin

Icon / Small / Calendar Created with Sketch. 13 Dec 2020
Icon / Small / Location Created with Sketch. Saigon South

Tham dự hội thảo để khám phá các ngành học tại RMIT và điều kiện tuyển sinh cho kỳ nhập sắp tới.

Diễn đàn trực tuyến: Mọi thứ về Nhân sự - Những quan điểm độc đáo trên lĩnh vực nhân sự

Icon / Small / Calendar Created with Sketch. 16 Dec 2020

Diễn đàn trực tuyến nhằm chia sẻ những hiểu biết sâu rộng về những cách tiếp cận và đổi mới khác nhau xoay quanh mọi khía cạnh của Quản trị nguồn nhân lực.