Sự kiện

Các sự kiện sẽ diễn ra

Bắt nhịp làn sóng công nghệ: Trí tuệ Nhân tạo & An toàn Thông tin

Icon / Small / Calendar Created with Sketch. 25 Mar 2023

Hội thảo Bắt nhịp làn sóng công nghệ: Trí tuệ Nhân tạo & An toàn Thông tin

Hội thảo thông tin tại HCM: Chọn ngành và lộ trình học tập tại RMIT

Icon / Small / Calendar Created with Sketch. 09 Apr 2023

Tham gia hội thảo để cập nhật và tìm hiểu thông tin về các lựa chọn học tập toàn cầu từ Việt Nam đến Úc hay tại 40 quốc gia trên thế giới, cũng như nhận tư vấn về chọn ngành và điều kiện xét tuyển 2023.

Hội thảo thông tin tại HN: Chọn ngành và lộ trình học tập tại RMIT

Icon / Small / Calendar Created with Sketch. 09 Apr 2023

Tham gia hội thảo để cập nhật và tìm hiểu thông tin về các lựa chọn học tập toàn cầu từ Việt Nam đến Úc hay tại 40 quốc gia trên thế giới, cũng như nhận tư vấn về chọn ngành và điều kiện xét tuyển 2023.

Đại hội thế giới lần thứ 17 về Quản lý Tài sản Kỹ thuật - Kêu gọi nộp nghiên cứu

Icon / Small / Calendar Created with Sketch. 18 Oct 2023 - 20 Oct 2023

Đại hội Thế giới về Quản lý Tài sản Kỹ thuật (WCEAM) lần thứ 17 với chủ đề: “Công nghiệp 4.0, Chuyển đổi kỹ thuật số, Xã hội 5.0 và hơn thế nữa” sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam từ ngày 18-20 tháng 10 năm 2023.