Các khoa và trung tâm

Các khoa và trung tâm

Đại học RMIT Việt Nam đem lại nền giáo dục bậc cao có chất lượng quốc tế với các chương trình đào tạo chuẩn mực, cập nhật và bám sát yêu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước.

sbm lecture hero shot

Gặp gỡ giảng viên của RMIT

Đến từ trên 20 quốc gia, đội ngũ giảng viên vững chuyên môn của Khoa là các Tiến sĩ, Thạc sĩ được đào tạo quốc tế và giàu kinh nghiệm làm việc, nghiên cứu tại các tổ chức, công ty danh tiếng toàn cầu.