Đăng ký học và thi xếp lớp

Nếu bạn muốn theo học chương trình tiếng Anh tại RMIT, đầu tiên bạn cần phải đăng ký để thực hiện bài thi đầu vào.

Bài thi kiểm tra xếp lớp sẽ đánh giá trình độ tiếng Anh của bạn hiện tại, xác định cấp độ học phù hợp để bạn có thể nâng cao khả năng ngôn ngữ một cách hiệu quả nhất. Bài kiểm tra bao gồm phần viết luận (30 phút) và vấn đáp với trực tiếp với giảng viên nước ngoài (10 - 15 phút). Kết quả của bài kiểm tra đầu vào có hiệu lực trong vòng sáu (06) tháng kể từ ngày thi đến ngày bắt đầu khoá học tiếng Anh tại RMIT.

Bạn cũng có thể sử dụng kết quả chứng chỉ tiếng Anh đủ tiêu chuẩn (như IELTS) để đăng ký vào chương trình tiếng Anh tại RMIT. Các chứng chỉ phải đảm bảo vẫn còn trong thời hạn hai (02) năm khi bạn đăng ký nhập học. Nếu bạn đồng thời nộp chứng chỉ tiếng Anh và làm bài kiểm tra xếp lớp, kết quả cao hơn sẽ được xem xét để quyết định cấp độ khóa học.

Vui lòng liên hệ với chuyên viên tư vấn để biết thêm thông tin.

Bảng so sánh tương đương các chứng chỉ tiếng Anh

Chương trình Tiếng Anh cho Đại học (cấp độ) IELTS (đầu vào) TOEFL iBT (đầu vào)
Căn bản 0 - 12
Sơ cấp 3.5 Không kỹ năng nào dưới 3.0 13 - 20
Tiền trung cấp 4.0 Không kỹ năng nào dưới 3.5 21 - 31
Trung cấp 4.5 Không kỹ năng nào dưới 4.0 32 - 34
Trên trung cấp 5.0 Không kỹ năng nào dưới 4.5 35 - 45
Tiền cao cấp 5.5 Không kỹ năng nào dưới 5.0 46 - 59
Cao cấp 6.0 Không kỹ năng nào dưới 5.5 60 - 78

Lệ phí

Lệ phí thi xếp lớp là 360.000 VNĐ, nộp trực tiếp tại Đại học RMIT Việt Nam hoặc chuyển khoản trước ngày thi.

Vui lòng liên hệ Phòng Tuyển sinh để đăng ký thi đi đầu vào và nhận thông tin về các ngày khai giảng của chương trình