Tư vấn trực tiếp về RMIT

Đăng ký để nhận thông tin về các sự kiện sắp diễn ra và được tư vấn trực tiếp từ các nhân viên Tuyển sinh tại RMIT.

Xây dựng lộ trình học tập phù hợp

Bạn chưa sẵn sàng cho chương trình cử nhân? Hãy tìm hiểu thêm về những lộ trình chuẩn bị cho đại học tại RMIT Việt Nam. 

Vietnamese parent and child smiling

Dành cho phụ huynh

Đây là trang của RMIT dành cho quý phụ huynh của các em học sinh trung học.

Đăng ký để nhận thêm thông tin từ RMIT

Thông tin bạn cung cấp tại đây sẽ được lưu giữ an toàn và chỉ được truy cập bởi nhân viên RMIT cho các mục đích được mô tả trong văn bản về "Quyền riêng tư của RMIT".