Khiếu nại

Tại RMIT, chúng tôi đặt ra những quy chuẩn cao nhằm mang lại trải nghiệm học tập vượt trội cho sinh viên cũng như một môi trường làm việc an toàn, hiệu quả cho nhân viên. Song chúng tôi hiểu rằng, không phải lúc nào mọi việc cũng diễn ra đúng cách. Nếu bạn cần phản ánh về một vấn đề bất kì với chúng tôi, vui lòng tham khảo hướng dẫn dưới đây.

Nhân viên RMIT

Nếu bạn hiện là nhân viên của RMIT, bạn sẽ được điều hướng đến bộ phận People Connect. Vui lòng chọn khiếu nại/phản ánh trong danh mục liệt kê. 

Sinh viên RMIT

Nếu bạn là sinh viên hiện tại hoặc cựu sinh viên RMIT, bạn có thể gửi khiếu nại đến cổng thông tin khiếu nại trên trang dành cho sinh viên RMIT.

Sinh viên tương lai

Bạn đang cân nhắc theo học tại RMIT? Nếu bạn đã từng liên lạc với chúng tôi, hoặc đã nhận được lời mời nhập học nhưng chưa ghi danh và muốn phản ánh về một vấn đề hay điều lo ngại hiện có, bạn có thể gửi khiếu nại thông qua cổng thông tin khiếu nại trên trang dành cho sinh viên RMIT.

Bên thứ ba

Bạn không phải là nhân viên hay sinh viên của trường và muốn phản ánh một vấn đề hay điều lo ngại có liên quan đến RMIT.

Người tố giác

Nếu bạn cần tố cáo hành vi sai trái nghiêm trọng có liên quan đến RMIT bao gồm gian lận hay hoạt động phạm pháp, bạn có thể gửi bản tố cáo (có chế độ ẩn danh) thông qua đường dây nóng dành cho người tố giác. Chọn Gửi tố cáo 

Thông tin khác (Tiếng Anh)