Cựu sinh viên

Cộng đồng cựu sinh viên

Hành trình trải nghiệm RMIT của bạn luôn tiếp tục kể cả khi bạn tốt nghiệp.

Tham gia Cộng đồng Cựu Sinh viên RMIT với 14.600 cựu sinh viên tại Việt Nam và gần 430.000 cựu sinh viên trên toàn thế giới, để luôn đi trước trong thế giới đang thay đổi của chúng ta bằng cách truy cập vào rất nhiều các lợi ích đặc biệt.

Text And Media Image

Giữ mối liên hệ với cộng đồng cựu sinh viên

Tương tác với cộng đồng cựu sinh viên RMIT và cho chúng tôi biết điều bạn đang quan tâm

sgs beanland library

Ban cố vấn Cựu sinh viên RMIT

Ban cố vấn đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin chi tiết và tư vấn để giúp thúc đẩy sự hợp tác giữa RMIT và cộng đồng cựu sinh viên.

Text And Media Image

Câu chuyện của cựu sinh viên

Bằng cách chia sẻ những hành trình tuyệt vời, chúng tôi hy vọng bạn cảm thấy khích lệ để theo đuổi bất cứ điều gì bạn tin tưởng trong cuộc sống.