Cựu sinh viên

Cộng đồng cựu sinh viên

Hãy tham gia cộng đồng cựu sinh viên RMIT với 14.600 cựu sinh viên tại Việt Nam và gần 430.000 cựu sinh viên trên toàn thế giới, để tham dự vào hàng loạt hội thảo đặc biệt dành cho cựu sinh viên, hội thảo chuyên đề với các chuyên gia đầu ngành, triển lãm, cơ hội giao lưu, các sự kiện xã hội và nhiều hoạt động đa dạng khác. Miễn phí hoàn toàn cho cựu sinh viên RMIT, bất kể bạn tốt nghiệp vào năm nào.