Liên hệ

Cơ sở Nam Sài Gòn

Địa chỉ: 702 đại lộ Nguyễn Văn Linh, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh


Liên hệ tìm hiểu chương trình và nộp hồ sơ nhập học

Tel: (+84) 28 3776 1369

Email: enquiries@rmit.edu.vn 

Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Bảy, từ 8:00 đến 17:00 (GMT+7)

(*) Đối với chương trình sau đại học 

Email: enquiries.postgraduate@rmit.edu.vn

Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu, từ 8:00 đến 17:00 (GMT+7)

 

Liên hệ bộ phận hỗ trợ sinh viên Student Connect

Tel: (+84) 28 3776 1306 (phím: 1)

Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu, từ 8:30 đến 17:30 (GMT+7)

 

Liên hệ bộ phận kết nối phụ huynh - Family Connect

Tel: (+84) 28 3776 1306 (phím: 2)

Email: fc@rmit.edu.vn​

Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu, từ 8:30 đến 17:30 (GMT+7)

 

Liên hệ công tác

Tel: (+84) 28 3776 1300

Email: enquiries@rmit.edu.vn 

Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Bảy, từ 8:00 đến 17:00 (GMT+7)

 

 

 

Cơ sở Hà Nội

Địa chỉ: Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội


Liên hệ tìm hiểu chương trình và nộp hồ sơ nhập học

Tel: (+84) 24 3726 1460

Email: hanoi.enquiries@rmit.edu.vn 

Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu, từ 8:00 đến 17:00 (GMT+7)

 

 

 

 


Liên hệ bộ phận hỗ trợ sinh viên Student Connect

Tel: (+84) 28 3776 1306 (phím: 1)

Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu, từ 8:30 đến 17:30 (GMT+7)

 

Liên hệ bộ phận kết nối phụ huynh - Family Connect

Tel: (+84) 28 3776 1306 (phím: 2)

Email: fc@rmit.edu.vn​

Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu, từ 8:30 đến 17:30 (GMT+7)

 

Liên hệ công tác

Tel: (+84) 24 3726 1460

Email: hanoi.enquiries@rmit.edu.vn

Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Bảy, từ 8:00 đến 17:00 (GMT+7)

 

 

Đà Nẵng

Địa chỉ: Lầu 4, Tòa nhà FHome, 16 Lý Thường Kiệt, Q. Hải Châu, Đà Nẵng


Liên hệ tìm hiểu chương trình và nộp hồ sơ nhập học

Tel: (+84) 236 3.552 773

Email: englishdn.enquiries@rmit.edu.vn

Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu, từ 8:00 đến 20:00 (GMT+7)

Liên hệ chúng tôi

Thông tin cá nhânThông tin chi tiết
Khi gửi mẫu liên lạc này, bạn đồng ý với những điều khoản trong Chính sách riêng tư của trường đại học RMIT Việt Nam.