Những mốc thời gian quan trọng của các chương trình Chuyển tiếp đại học

Những ngày học chính và các hạn chót cho học viên của chương trình Dự bị Đại học và chương trình tiếng Anh cho Đại học tại RMIT Việt Nam.

Bắt đầu từ ngày 22 tháng 4 năm 2024, 9 giờ tối theo giờ Việt Nam* sẽ được áp dụng đối với các mốc thời gian quan trọng dưới đây

  • Hạn chót để đăng ký môn học
  • Hạn chót để nộp học phí
  • Hạn chót để hủy đăng ký môn học, bảo lưu (LOA) hoặc hủy bỏ chương trình học mà không bị phạt phí
  • Hạn chót để hủy đăng ký môn học, bảo lưu (LOA) hoặc hủy bỏ chương trình học có bị phạt phí mà không bị trượt môn

* 9 giờ tối Việt Nam (Giờ ICT) = 12 giờ tối Melbourne (giờ AEST)

Học kỳ 1 - 2024

Ngày Sự kiện hoặc hạn chót
04/12/2023 Bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký
18/12/2023 Sinh viên hiện tại bắt đầu đăng ký môn học cho năm 2024
15/01/2024 - 19/01/2024 Tuần định hướng
19/01 Sinh viên nhận thông tin về học phí học kỳ 1, 2024
22/01 Học kỳ 1 bắt đầu
22/01 - 07/06 Thời gian dạy học
29/01 Hạn chót nhập học  - ngưng nhận hồ sơ cho Học kỳ 1, 2024 sau ngày này
02/02 Hạn chót đăng ký hoặc thay đổi các môn học mà không bị phạt hành chính
08/02 - 16/02 Nghỉ Tết Nguyên Đán
09/02 Hạn chót đóng học phí
16/02 Census date – đây là ngày cuối cùng sinh viên có thể huỷ một môn học hay huỷ quyết định nhập học mà không bị phạt học phí. Các môn học được huỷ vào hoặc trước census date sẽ không xuất hiện trên bảng điểm học tập của sinh viên.
01/04 - 05/04 Nghỉ giữa học kỳ
18/04 Nghỉ lễ
29/04 - 01/05 Nghỉ lễ 
03/06  - 07/06 Tuần kiểm tra và đánh giá cuối học kỳ
07/06 Học kỳ 1 kết thúc
20/06 Công bố kết quả học kỳ

Học kỳ 2 - 2024

Ngày Sự kiện hoặc hạn chót 
08/07  Bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký
12/08 - 16/08
Tuần định hướng 
16/08 Sinh viên nhận thông tin về học phí học kỳ 2, 2024
19/08

Học kỳ 2 bắt đầu

19/08/2024 - 03/01/2025

Thời gian dạy học 

26/08 Hạn chót nhập học - ngưng nhận hồ sơ cho Học kỳ 2, 2024 sau ngày này
30/08 Hạn chót đăng ký môn học
02/09 - 03/09 Nghỉ lễ Quốc Khánh Việt Nam 
06/09 Hạn chót đóng học phí
13/09 Census date – đây là ngày cuối cùng sinh viên có thể huỷ một môn học hay hủy quyết định nhập học mà không bị phạt học phí. Các môn học được hủy vào hoặc trước census date sẽ không xuất hiện trên bảng điểm học tập của sinh viên.
21/10 - 25/10 Nghỉ giữa học kỳ
23/12 - 27/12 Nghỉ lễ Giáng Sinh
30/12/2024 - 03/01/2025 Tuần kiểm tra và đánh giá cuối học kỳ
01/01/2025 Nghỉ lễ Tết Dương lịch
03/01/2025
Học kỳ 2 kết thúc
16/01/2025 Công bố kết quả học kỳ

Kỳ nhập học Thời gian học Công bố kết quả khóa học
1 22/01 - 12/04 12/04/2024
2 11/03 - 17/05 17/05/2024
3 22/04 - 28/06 28/06/2024
4 27/05 - 02/08 02/082024
5 08/07 - 13/09 13/09/2024
6 12/08 - 18/10 18/10/2024
7 23/09 - 28/11 28/11/2024
8 28/10/2024 - 10/11/2025 10/11/2025
9 04/12/2024 - 28/02/2025 28/02/2025