Những mốc thời gian quan trọng

Những mốc thời gian quan trọng cho học viên và sinh viên RMIT trong năm học 2024.

Cơ sở RMIT Việt Nam

Cơ sở RMIT Úc

Vui lòng liên hệ với Phòng Tuyển sinh để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết

Phòng tuyển sinh Cơ sở Nam Sài Gòn 

Tel: (+84) 28 3776 1369

Email: enquiries@rmit.edu.vn

Phòng tuyển sinh Cơ sở Hà Nội

Tel: (+84) 24 3726 1460

Email: hanoi.enquiries@rmit.edu.vn