Chương trình tiến sĩ

Chào mừng bạn đến với chương trình Tiến sĩ của đại học RMIT Việt Nam

Chất lượng nghiên cứu của Đại học RMIT đã được Hội đồng Nghiên cứu Úc xác nhận. Trong đợt đánh giá Đơn vị nghiên cứu xuất sắc tại Úc năm 2015, Đại học RMIT được đánh giá "vượt trội so với chuẩn thế giới" trong 13 lĩnh vực nghiên cứu và "cao hơn tiêu chuẩn thế giới" trong chín lĩnh vực khác.

Các chương trình Tiến sĩ tại RMIT trong 3 lĩnh vực kinh doanh, quản trị và kỹ thuật mang mục đích giải quyết các vấn đề toàn cầu và mang lại tác động tích cực về kinh tế, xã hội và môi trường.

Tại sao chọn RMIT Việt Nam?

Các chương tình tiến sĩ tại RMIT

Drone view of Saigon South campus

Quy trình nhập học đối với chương trình Tiến sĩ

RMIT và các giáo viên sẽ hướng dẫn các nghiên cứu sinh phát triển các kĩ năng và kiến thức nghiên cứu, giúp bạn phát huy tối đa tiềm năng và đạt được tấm bằng Tiến sĩ.

object textures

Cụm đề tài nghiên cứu

Các hướng nghiên cứu của RMIT Việt Nam sẽ tiếp tục được đẩy mạnh thông qua việc phát triển và mở rộng hợp tác nghiên cứu ở cấp độ cơ sở, khu vực, quốc gia và quốc tế.