Chương trình tiến sĩ

Chào mừng bạn đến với chương trình Tiến sĩ của đại học RMIT Việt Nam

Chất lượng nghiên cứu của Đại học RMIT đã được Hội đồng Nghiên cứu Úc xác nhận. Trong đợt đánh giá Đơn vị nghiên cứu xuất sắc tại Úc năm 2015, Đại học RMIT được đánh giá "vượt trội so với chuẩn thế giới" trong 13 lĩnh vực nghiên cứu và "cao hơn tiêu chuẩn thế giới" trong chín lĩnh vực khác.

Các chương trình Tiến sĩ tại RMIT trong 3 lĩnh vực kinh doanh, quản trị và kỹ thuật mang mục đích giải quyết các vấn đề toàn cầu và mang lại tác động tích cực về kinh tế, xã hội và môi trường.

Tại sao chọn RMIT Việt Nam?

Top 200 các trường đại học tốt nhất

RMIT nằm trong top 200 các trường đại học tốt nhất toàn cầu theo bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới QS năm 2023

Cơ sở vật chất chất lượng

Phòng học hiện đại, giảng đường lớn, trường quay, phòng thí nghiệm và nhiều không gian chuyên môn khác.

Kết nối với doanh nghiệp

RMIT Việt Nam có quan hệ hợp tác sâu rộng với các doanh nghiệp trong nước cũng như quốc tế, nhờ đó nắm rõ nhu cầu và kỹ năng cần thiết trong doanh nghiệp.

Xếp hạng 5 sao QS

RMIT đạt 5 sao QS cho chất lượng đào tạo đại học và sau đại học

Các chương tình tiến sĩ tại RMIT

Tiến sĩ Kinh doanh

Tiến sĩ Quản trị

Tiến sĩ Kỹ thuật (Điện và Điện tử)

Drone view of Saigon South campus

Quy trình nhập học đối với chương trình Tiến sĩ

RMIT và các giáo viên sẽ hướng dẫn các nghiên cứu sinh phát triển các kĩ năng và kiến thức nghiên cứu, giúp bạn phát huy tối đa tiềm năng và đạt được tấm bằng Tiến sĩ.

Nghiên cứu tại RMIT Melbourne

Học bổng chương trình Tiến sĩ

Nhập học chương trình Tiến sĩ

object textures

Cụm đề tài nghiên cứu

Các hướng nghiên cứu của RMIT Việt Nam sẽ tiếp tục được đẩy mạnh thông qua việc phát triển và mở rộng hợp tác nghiên cứu ở cấp độ cơ sở, khu vực, quốc gia và quốc tế.