Chương trình Tiến sĩ

Khi tham gia chương trình Tiến sĩ tại RMIT, nghiên cứu sinh sẽ tiến hành nghiên cứu toàn diện và độc lập dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia trong các lĩnh vực có liên quan. Chương trình Tiến sĩ toàn thời gian kéo dài 3-4 năm và 6-8 năm cho chương trình bán thời gian.

Tại sao chọn chương trình Tiến sĩ tại RMIT Việt Nam?

Các nhà nghiên cứu và chuyên gia có kinh nghiệm quốc tế

Nguồn lực dồi dào với chất lượng hàng đầu

Phương pháp tiếp cận đa ngành

Học bổng học phí toàn phần

Trợ cấp 170 triệu đồng/năm/nghiên cứu sinh toàn thời gian

Hướng dẫn bởi các chuyên gia từ các cơ sở của RMIT

Chương trình Tiến sĩ tại RMIT

Là một nghiên cứu sinh tại RMIT, bạn phải hoàn thành một chương trình gồm các khóa học ngắn hạn bổ trợ cho quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu. Bạn cũng có thể cần phê duyệt của hội đồng đạo đức để thực hiện đề tài của mình.

Bạn sẽ được yêu cầu trình bày bảo vệ luận án 3 lần trong suốt quá trình học của mình:

  • Xác nhận Ứng viên
  • Bảo vệ luận án lần hai
  • Bảo vệ luận án lần ba

Mỗi lần bảo vệ luận án là một bước đệm hướng tới việc hoàn thành luận án cho lần đánh giá cuối cùng để hoàn thành chương trình Tiến sĩ.

Hướng dẫn nộp hồ sơ ứng tuyển chương trình Tiến sĩ

Tìm hiểu thêm về cách chuẩn bị đề cương luận án và nộp hồ sơ ứng tuyển chương trình Tiến sĩ tại RMIT Việt Nam.

Bước 1

Chọn ngành học

Bước 2

Xác định đề tài nghiên cứu

Bước 3

Chi phí và học bổng

Bước 4

Chuẩn bị hồ sơ

hands on a laptop on a wooden desk with stylish accents, a wallet and mobile phone beside the user.

Các học bổng dành cho chương trình Tiến sĩ

RMIT cung cấp các suất học bổng toàn phần (toàn bộ học phí và khoản trợ cấp 14 triệu đồng/tháng) cho các nghiên cứu sinh tại Việt Nam đáp ứng các yêu cầu về điều kiện nhận học bổng. Số lượng học bổng có thể thay đổi tùy điều kiện.