Điều kiện tuyển sinh

Điều kiện tuyển sinh của chương trình

Để đủ điều kiện nhập học chương trình Tiến sĩ của Đại học RMIT, bạn phải:

  • Đáp ứng yêu cầu đầu vào của các chương trình nghiên cứu; và
  • Đáp ứng các yêu cầu tiếng Anh tối thiểu.

Để thành công trong việc ứng tuyển, ứng viên cần thể hiện khả năng thực hiện nghiên cứu độc lập. Các kết quả trúng tuyển cũng tùy thuộc vào người hướng dẫn, nguồn lực sẵn có cũng như tính phù hợp của nghiên cứu được đề xuất.

Các yêu cầu tối thiểu để được nhận vào chương trình Tiến sĩ là:

  • bằng Cử nhân danh dự với ít nhất bốn (4) năm học toàn thời gian về chuyên ngành liên quan. Chương trình cử nhân nghiên cứu bao gồm một luận án, các dự án nghiên cứu khác hoặc các khóa học phương pháp nghiên cứu chiếm ít nhất 25% của một năm học toàn thời gian (hoặc bán thời gian tương đương). Ứng viên phải đạt được ít nhất một điểm loại giỏi trong năm cuối cùng; hoặc
  • bằng thạc sĩ có học phần nghiên cứu chiếm ít nhất 25% thời lượng của một năm học toàn thời gian (hoặc bán thời gian tương đương) với tổng điểm trung bình đạt loại giỏi hoặc bằng thạc sĩ loại xuất sắc đối với các chương trình không có học phần nghiên cứu; hoặc
  • các văn bằng, chứng chỉ có liên quan, chứng minh ứng viên đạt điều kiện về trình độ học vấn và/hoặc kinh nghiệm nghiên cứu đáp ứng được yêu cầu của RMIT. 

Tại RMIT, điểm Giỏi thể hiện thành tích học tập từ 70% trở lên và điểm Xuất Sắc là 80% trở lên.

Các ứng viên đang theo học chương trình thạc sĩ nghiên cứu đủ điều kiện đăng ký chuyển tiếp sang chương trình tiến sĩ thông qua quy trình được quy định trong chính sách Chương trình Nghiên cứu sau Đại học của RMIT

Hướng dẫn nộp hồ sơ ứng tuyển chương trình Tiến sĩ

Tìm hiểu thêm về cách chuẩn bị đề cương luận án và nộp hồ sơ ứng tuyển chương trình Tiến sĩ tại RMIT Việt Nam.

Bước 1

Chọn ngành học

Bước 2

Xác định đề tài nghiên cứu

Bước 3

Chi phí và học bổng

Bước 4

Chuẩn bị hồ sơ