Danh sách các chuyên ngành phụ của khoa Kinh doanh

Một chuyên ngành phụ trong chương trình học bao gồm 4 môn học (hoặc 48 điểm tín chỉ). Tên của các chuyên ngành phụ sẽ không được ghi trên bảng điểm của bạn.

1. Kế toán trong doanh nghiệp

Bạn sẽ được được trang bị những kiến thức vững chắc, thiết thực cũng như các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết trong kế toán và các lĩnh vực tài chính liên đới. Chuyên ngành phụ này còn giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo có khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp về kế toán cũng như sử dụng các hệ thống thông tin kế toán để đưa quyết định hiệu quả.

 • Phân tích kế toán và báo cáo tài chính
 • Kế toán quản trị và đánh giá hiệu quả hoạt động
 • Báo cáo bền vững, kế toán và các tổ chức có trách nhiệm với xã hội
 • Phân tích và hiển thị dữ liệu kế toán

2. Kinh doanh ứng dụng blockchain (chưa giảng dạy tại Hà Nội)

Nhu cầu nhân lực có kiến thức chuyên môn về blockchain đang tăng cao. Chuyên ngành phụ này trang bị cho bạn kỹ năng đánh giá và phát triển ứng dụng blockchain, mang đến cho bạn nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn khi tham gia vào lĩnh vực đang bùng nổ này.

 • Nền kinh tế blockchain 
 • Tài chính và tiền mã hoá (crypto)
 • Ứng dụng blockchain và hợp đồng thông minh
 • Blockchain trong kinh doanh

3. Kinh doanh và Công nghệ (bắt đầu giảng dạy tại Hà Nội từ tháng 10/2024)

Sinh viên sẽ được trang bị các kỹ năng, kiến thức và cả những góc nhìn chuyên sâu về những ứng dụng của công nghệ trong xử lý, giải quyết các vấn đề phức tạp. Bạn sẽ được học về phân tích dữ liệu, quản lý dự án, thiết kế bản mẫu và cả an toàn thông tin.

 • Nhập môn quản lý và giám sát an toàn thông tin
 • Tính pháp lý và các dự án big data 
 • Nhập môn trí tuệ nhân tạo cho doanh nghiệp
 • Blockchain trong kinh doanh

4. An toàn thông tin (chưa giảng dạy tại Hà Nội) 

Sinh viên sẽ học các kỹ năng phân tích để xác định những rủi ro an toàn thông tin, tiên đoán các hệ quả và đề xuất những phương án giải quyết. Sinh viên cũng sẽ được trang bị kỹ năng để thực hiện những buổi kiểm tra an toàn thông tin cơ bản cũng như đánh giá chính sách an toàn thông tin của tổ chức dựa trên nền tảng lý thuyết vững chắc.

 • Nhập môn quản lý và giám sát an toàn thông tin
 • Quản trị rủi ro và an toàn thông tin trong kinh doanh số
 • Blockchain trong kinh doanh
 • An toàn thông tin cho doanh nghiệp

5. Digital Marketing (không áp dụng cho chương trình BP318)  

Chuyên ngành phụ về Digital Marketing sẽ dạy bạn những đổi mới công nghệ và những phá cách trong mô hình kinh doanh. Bạn sẽ làm quen với các công cụ kỹ thuật số để đo lường tính hiệu quả của một chiến lược marketing cũng như các phương thức phân tích dữ liệu khách hàng phổ biến.

 • Phát triển kinh doanh thời đại số
 • Marketing truyền thông số
 • Sáng tạo nội dung số 
 • Truyền thông xã hội và Marketing di động

6. Kinh tế 

Sau khi hoàn thành chuyên ngành phụ này, sinh viên sẽ có đủ kỹ năng và kiến thức để theo dõi, phân tích và dự đoán các xu hướng kinh tế trong tương lai, từ đó hỗ trợ cho việc đưa quyết định ở cấp độ cá nhân, doanh nghiệp hoặc chính phủ.

 • Kinh tế vĩ mô để ra quyết định 
 • Kinh tế quản trị và kinh doanh
 • Dữ liệu lớn, máy học, và xã hội
 • Kinh tế lượng cơ bản

7. Khởi nghiệp kinh doanh (bắt đầu giảng dạy tại Hà Nội từ tháng 10/2024)

Chuyên ngành phụ này sẽ cho bạn kiến thức về công nghệ để đưa ra những ý tưởng mới cho startup và doanh nghiệp thông minh, bao gồm các nền tảng số hoặc các ứng dụng đột phá. Để trở thành một nhà khởi nghiệp tiên phong và sáng tạo, bạn sẽ được đào tạo một cách phổ quát về tài chính, kỹ năng đàm phán, kỹ năng lãnh đạo và được phổ cập kiến thức về các nền kinh tế, xã hội khác nhau.

 • Nền tảng của khởi nghiệp kinh doanh
 • Thúc đẩy sự đổi mới trong các tổ chức
 • Khởi nghiệp ứng dụng
 • Khởi nghiệp và những thách thức toàn cầu

8. Tài chính  

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ có các kiến thức thực tiễn về tài chính, vững vàng kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và không ngừng nắm bắt, cập nhật những xu hướng của ngành tài chính thế giới. Bạn sẽ rèn dũa kinh nghiệm với các cơ sở dữ liệu kinh tế - tài chính chuyên dụng, các sàn giao dịch giả lập và xây dựng nên danh mục đầu tư tại Phòng thực hành giao dịch chứng khoán của trường.

 • Thị trường và các định chế tài chính 
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Đầu tư chứng khoán và quản lý danh mục
 • Tiền và thị trường nợ

9. Kinh doanh toàn cầu 

Chuyên ngành phụ này giúp bạn hiểu sâu các vấn đề phức tạp của việc kinh doanh liên quốc gia, cũng như phát triển các kỹ năng liên văn hoá cần thiết để làm việc hiệu quả trong các tổ chức, doanh nghiệp toàn cầu. Bạn cũng sẽ học cách diễn giải và phân tích các mối liên hệ của nhiều hoạt động khác nhau thuộc các tổ chức, quốc gia và nhóm ngành khác nhau.

 • Kinh doanh toàn cầu
 • Thị trường và các định chế tài chính 
 • Trách nhiệm của doanh nghiệp toàn cầu 
 • Thương mại toàn cầu và cách vận hành 

10. Logistics và Chuỗi cung ứng (không áp dụng cho chương trình BP312)  

Sinh viên ở chuyên ngành phụ này sẽ được học về kỹ năng ra quyết định, phân tích kinh doanh và quản lý rủi ro trong việc tìm nguồn cung ứng toàn cầu, hàng hoá, phân phối hàng hoá và các hoạt động điều hành doanh nghiệp khác. Chuyên ngành cũng cung cấp nhiều mô hình hoạt động khác nhau cho một mạng lưới doanh nghiệp phức tạp, từ đó dẫn lối cho quá trình phát triển chuỗi cung ứng mang tính cạnh tranh và bền vững.

 • Nhập môn logistics và quản lý chuỗi cung ứng
 • Logistics về hàng hoá và vận chuyển
 • Kho vận và các kênh phân phối 
 • Quản lý thu mua và tìm nguồn cung ứng toàn cầu

11. Quản trị và Thay đổi  

Sinh viên trong chuyên ngành phụ này sẽ có một nền tảng kiến thức vững chắc về tổ chức, năng lực lãnh đạo và hoạch định chiến lược để hướng đến sự đổi mới, tính bền vững và các ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hoá. Bạn sẽ được học cách để trở thành một lãnh đạo có năng lực giải quyết các vấn đề phức tạp, quản lý các đội nhóm và đưa ra quyết định kinh doanh trong nhiều mô hình doanh nghiệp khác nhau.

 • Làm việc trong xã hội toàn cầu
 • Các tổ chức 
 • Quản trị đổi mới sáng tạo
 • Chiếc lược

12. Con người và Tổ chức

Ở chuyên ngành phụ này, bạn sẽ được học những kiến thức nâng cao trong lĩnh vực quản lý nhân sự. Qua việc phân tích con người trong doanh nghiệp, bạn sẽ tìm ra những mẫu thức chung để có thể dự đoán được nhu cầu nhân lực trong tương lai. Song song đó, kiến thức về các phương pháp quản lý nhân sự bằng AI sẽ giúp cho các bạn tối ưu hoá năng suất, và tìm ra được những ứng viên sáng giá nhất cho doanh nghiệp và tổ chức. 

 • Quản trị nhân sự 
 • Phát triển nguồn nhân lực
 • Quản trị nhân sự quốc tế
 • Phân tích con người

13. Quản trị Du lịch và Khách sạn (không áp dụng cho chương trình BP312)

Chuyên ngành phụ này trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu, tư duy phân tích cũng như tầm nhìn quốc tế về quản trị du lịch và nhà hàng, khách sạn. Bạn sẽ phát triển năng lực giao tiếp chuyên nghiệp trong doanh nghiệp, tinh thần dịch vụ song song với các kỹ năng về hoạch định, thiết kế, điều phối và quản lý sự kiện.

 • Hoạch định du lịch & Quản trị tài nguyên
 • Du lịch sinh thái & Quản trị khách sạn bền vững 
 • Quản lý bộ phận buồng phòng
 • Quản lý dịch vụ ẩm thực quốc tế

14. Chuyên ngành phụ mặc định (cho ngành BP312)

Chỉ áp dụng cho ngành BP312 - Cử nhân Quản trị Du lịch và Khách sạn.

Nếu bạn không muốn một Chuyên ngành phụ cụ thể, bạn có thể chọn bốn môn học bất kỳ từ danh sách sau:

 • Thu thập, phân tích và khai thác dữ liệu marketing
 • Thống kê kinh doanh
 • Quản lý vận hành
 • Quản lý thu mua & Tìm nguồn cung toàn cầu
 • Tổ chức
 • Lãnh đạo
 • Nền tảng khởi nghiệp kinh doanh
 • Kinh doanh toàn cầu
 • Tâm lý và hành vi người tiêu dùng
 • Marketing truyền thông số
 • Phát triển kinh doanh thời đại số
 • Nhập môn phân tích kinh doanh
 • Quản trị nhân sự
 • Phân tích con người
 • Kinh tế vĩ mô để ra quyết định
 • Kinh tế quản trị và kinh doanh
 • Đầu tư chứng khoán và quản lý danh mục
 • Tiền và thị trường nợ
 • Quản trị liên văn hoá
 • Thương mại toàn cầu và cách vận hành
 • Blockchain trong kinh doanh
 • Tính pháp lý và các dự án big data
 • Thúc đẩy sáng tạo trong tổ chức