Chương trình kỹ năng lãnh đạo toàn cầu

Phát triển phong cách lãnh đạo và kỹ năng giao tiếp đa văn hóa của bạn với nhiều chương trình tại trường hoặc trực tuyến. 

Những chương trình này đều miễn phí và dành cho tất cả sinh viên RMIT.

Kỹ năng lãnh đạo toàn cầu

Hãy tham gia chương trình Trải nghiệm lãnh đạo toàn cầu(GLE) và phát triển kỹ năng lãnh đạo và Sự hiểu biết văn hóa (CQ) của bạn, đồng thời tạo lập mạng lưới quan hệ toàn cầu đích thực.

Diễn đàn lãnh đạo toàn cầu

Trong một ngày, các bạn sẽ cùng học hỏi và tranh luận với 500 người cùng cam kết đại diện cho thế hệ lãnh đạo toàn cầu tiếp theo.

Học online

Hệ thống học trực tuyến này cho phép bạn phát triển Sự hiểu biết văn hóa (CQ). Các bạn sẽ học hỏi lẫn nhau thông qua một chương trình trực tuyến năng động, tương tác.