Chương trình Sau đại học

Thăng tiến sự nghiệp trong môi trường quốc tế

Các chương trình Sau đại học tại RMIT được thiết kế nhằm mang đến sự phù hợp cho nhu cầu từng học viên, điển hình là thời khóa biểu linh hoạt, phương pháp giảng dạy sáng tạo cùng nhiều cơ hội tham quan học tập tại nước ngoài.

Hãy trau dồi kiến thức, nâng cao kỹ năng và tự tin bước ra thế giới với tấm bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ của RMIT Việt Nam.

Tại sao chọn RMIT Việt Nam?

Các chương trình Sau đại học tại RMIT