Chương trình Sau đại học

Thăng tiến sự nghiệp trong môi trường quốc tế

Các chương trình Sau đại học tại RMIT được thiết kế nhằm mang đến sự phù hợp cho nhu cầu từng học viên, điển hình là thời khóa biểu linh hoạt, phương pháp giảng dạy sáng tạo cùng nhiều cơ hội tham quan học tập tại nước ngoài.

Hãy trau dồi kiến thức, nâng cao kỹ năng và tự tin bước ra thế giới với tấm bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ của RMIT Việt Nam.

Các chương trình Sau đại học tại RMIT

Text And Media Image

Bắt đầu học tại Việt Nam và tốt nghiệp tại Úc

Sống và học tập ở nước ngoài giúp bạn có cơ hội phát triển bản thân, mở rộng thế giới quan và hồ sơ năng lực của bạn.

RMIT trên mạng xã hội

RMIT mang đến cơ hội kết nối với doanh nghiệp

Chương trình sau đại học của chúng tôi luôn tự hào có mối quan hệ mật thiết với những tập đoàn đa quốc gia lớn nhất tại Việt Nam.

ACCA logo
Nestle logo
kpmg square logo 800
HSBC square logo
Avery Dennison logo
samsung logo
Heineken logo square