Chương trình trao đổi với đối tác tại châu Á

RMIT giảng dạy một số ngành tại Singapore, Trung Quốc và Hồng Kông cùng với các trường đại học đối tác. Nhờ vậy mà việc chọn học Chương trình trao đổi tại châu Á trở nên dễ dàng đối với sinh viên RMIT.

RMIT giảng dạy chương trình tại các địa điểm sau:

Singapore Institute of Management (SIM) - Singapore

Shanghai University of International Business and Economics (SUIBE) – China

Hong Kong Art School (chỉ tham gia vào học kỳ 2)

VTC Shape - Hồng Kông

Thời gian: 1-2 học kỳ

Điều kiện tham gia

Để được tham gia Chương trình trao đổi với đối tác tại châu Á, bạn phải: 

  • Đang theo học một chương trình Cử nhân tại RMIT
  • Đã hoàn tất một số lượng tín chỉ tối thiểu tại thời điểm hết hạn nộp hồ sơ:
    • Đối với sinh viên đại học: đã hoàn tất ít nhất 2 học kỳ toàn thời gian (72-96 tín chỉ) trong một chương trình Cử nhân tại RMIT Việt Nam 
  • Đạt được điểm trung bình tối thiểu là 2.0/4.0 tại thời điểm hết hạn nộp hồ sơ
  • Đủ 18 tuổi hoặc nhiều hơn tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký

Lưu ý: Công dân Việt Nam, Afghanistan, Cuba, Lào, Triều Tiên (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân) và Nepal sẽ không thể xin thị thực du học do luật nhập cư Hồng Kông.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình bao gồm cách thức đăng ký và các mốc thời gian cần lưu ý , vui lòng truy cập tại trang này (tiếng Anh).

international-office

Liên hệ với chúng tôi

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Phòng Du học và Trao đổi sinh viên của RMIT Việt Nam.