Chương trình học theo lĩnh vực

Theo đuổi đam mê của bạn

RMIT Việt Nam mang đến cho bạn cơ hội theo học các ngành học lý thuyết kết hợp thực tiễn thuộc các lĩnh vực kinh doanh, công nghệ và sáng tạo.

Cho dù chọn ngành học nào, bạn đều được trải nghiệm tiêu chuẩn đại học quốc tế được thiết kế phù hợp với bối cảnh kinh tế và thị trường Việt Nam. Nhờ vậy, bạn sẽ học được những kỹ năng làm việc thực tế và tiếp cận nhiều hơn cơ hội làm việc trên phạm vi toàn cầu.

Học tập trực tuyến tại RMIT

Tại RMIT, chúng tôi không muốn và sẽ không để sinh viên của mình phải lãng phí một kỳ hay nguyên cả năm học. Chúng tôi mong muốn không chỉ sinh viên của chúng tôi mà cả cộng đồng quốc tế cũng cần tiếp tục hành trình học tập một cách tốt nhất, trong thế giới biến động hiện tại.

 

Hãy lựa chọn cho mình ngành học hứa hẹn cho tương lai: