Về chúng tôi

Đại học RMIT Việt Nam mang đến nền giáo dục đẳng cấp thế giới và môi trường học toàn cầu hóa ngay tại trái tim của châu Á.

Chúng tôi là một phần của RMIT Melbourne – cơ sở giáo dục bậc cao lớn nhất của Úc.

rmit sgs campus facilities

Đại học RMIT Việt Nam mang đến các chương trình học về kinh doanh, công nghệ, truyền thông, thiết kế và thời trang. Chúng tôi tự hào về sự đa dạng của các hoạt động ngoại khóa nhằm khuyến khích sinh viên tạo nên đột phá mới trong lĩnh vực mà các bạn quan tâm.

Cam kết

Đại học RMIT Việt Nam cam kết thiết lập những tiêu chuẩn cao nhất trong mọi hoạt động.

Cam kết hành động của Đại học RMIT tại Việt Nam

Các bước mà RMIT Việt Nam sẽ thực hiện trong những năm tới để hoàn thành những lời hứa và trách nhiệm đối với xã hội của nhà trường.

Truyền thống

Tìm hiểu lịch sử Đại học RMIT và Đại học RMIT Việt Nam.

Ban Lãnh đạo

Tìm hiểu về những người đứng đầu Đại học RMIT Việt Nam và vai trò của họ.

Chiến lược

Hiểu về chiến lược toàn cầu của Đại học RMIT và các hoạt động cụ thể tại RMIT Việt Nam.

Giá trị

RMIT cam kết thực hiện các giá trị cốt lỗi của mình và tạo ra sự khác biệt ở cả địa phương và toàn cầu.

Quản trị và quản lý

Các chính sách và pháp luật của đại học RMIT.

Giáo dục

RMIT tạo nên sự khác biệt cho cuộc sống của cộng đồng sinh viên, nhân viên thông qua các chương trình giáo dục.