Về chúng tôi

Đại học RMIT Việt Nam mang đến nền giáo dục đẳng cấp thế giới và môi trường học toàn cầu hóa ngay tại trái tim của châu Á.

Chúng tôi là một phần của RMIT Melbourne – cơ sở giáo dục bậc cao lớn nhất của Úc.

rmit sgs campus facilities

Đại học RMIT Việt Nam mang đến các chương trình học về kinh doanh, công nghệ, truyền thông, thiết kế và thời trang. Chúng tôi tự hào về sự đa dạng của các hoạt động ngoại khóa nhằm khuyến khích sinh viên tạo nên đột phá mới trong lĩnh vực mà các bạn quan tâm.

Cam kết

Đại học RMIT Việt Nam cam kết thiết lập những tiêu chuẩn cao nhất trong mọi hoạt động

Truyền thống

Tìm hiểu lịch sử Đại học RMIT và Đại học RMIT Việt Nam

Ban Lãnh đạo

Tìm hiểu về những người đứng đầu Đại học RMIT Việt Nam và vai trò của họ

Chiến lược

Hiểu về chiến lược toàn cầu của Đại học RMIT và các hoạt động cụ thể tại RMIT Việt Nam