Tuyển dụng sinh viên và cựu sinh viên

Tuyển dụng sinh viên và cựu sinh viên

Các sinh viên hiện tại của chúng tôi có thể sẽ là “tài sản” quý giá nhất của tổ chức của bạn trong tương lai. Hãy để chúng tôi hỗ trợ và mang lại cho bạn những cơ hội để kết nối.

A wide shot of an open office space, everyone is talking and walking around

Bộ phận Tư vấn Hướng nghiệp là nơi kết nối doanh nghiệp với các sinh viên và cựu sinh viên của trường.

Đào tạo các sinh viên sẵn sàng cho công việc khi tốt nghiệp là một phần triết lý của chúng tôi. Chúng tôi chuẩn bị cho sinh viên thành công trong công việc và cuộc sống, từ đó có thể đóng góp tích cực và định hình thế giới. Là một trường đại học toàn cầu về công nghệ, thiết kế và kinh doanh, thế mạnh của chúng tôi là quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp để thúc đẩy tuyển dụng và tạo ra những kết quả đổi mới tích cực. Chúng tôi sẽ hỗ trợ để tổ chức của bạn hợp tác với các sinh viên hiện tại và cựu sinh viên của trường thông qua chương trình thực tập, quảng cáo việc làm, quảng bá và cố vấn.

Cơ hội tuyển dụng

Quảng cáo việc làm

Quảng cáo việc làm trực tiếp đến các sinh viên và cựu sinh viên. Chúng tôi sẽ tư vấn giúp bạn tuyển được ứng viên phù hợp nhất cho vị trí

Chương trình thực tập

Tổ chức của bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích từ các sinh viên tài năng thông qua các cơ hội thực tập

Kết nối với sinh viên

Chúng tôi hỗ trợ chia sẻ thông tin từ doanh nghiệp lên các bảng thông báo và các kênh trực tuyến của trường