Học bổng Thành tích học tập xuất sắc cho sinh viên hiện đang học tại RMIT

Mở hồ sơ đăng kí

Học kỳ 1: 04/12/2023

Học kỳ 2: 26/02/2024

Học kỳ 3: 14/06/2024

Hạn nộp hồ sơ

Học kỳ 1: 5pm, 08/01/2024

Học kỳ 2: 5pm, 10/05/2024

Học kỳ 3: 5pm, 29/07/2024

Giá trị học bổng

25% và 50% học phí chương trình đại học

Thời gian áp dụng

Toàn bộ số môn học còn lại của chương trình

Tổng quan

Trong năm 2024, RMIT Việt Nam sẽ trao 21 suất học bổng cho sinh viên hiện đang theo học tại trường, nhằm ghi nhận thành tích học tập xuất sắc cũng như khuyến khích các bạn sinh viên không ngừng nỗ lực học tập.

Học bổng sẽ được xét và trao theo từng học kỳ, cụ thể là Học kỳ 1, 2 và 3 của năm 2024, với thông tin như sau:

Khoa  Số lượng học bổng mỗi học kỳ
Khoa Kinh doanh  01 suất 50% và 02 suất 25% học phí chương trình đại học
Khoa Truyền thông & Thiết kế 01 suất 50% và 01 suất 25% học phí chương trình đại học
Khoa Khoa học, Kỹ thuật & Công nghệ 01 suất 50% và 01 suất 25% học phí chương trình đại học

Điều kiện nộp học bổng

Để được xét học bổng này, ứng viên phải đáp ứng những yêu cầu sau:

 • Là sinh viên hiện đang học tại RMIT Việt Nam (Lưu ý: Sinh viên đã được nhận học bổng 50% không đủ điều kiện ứng tuyển lại học bổng);
 • Đã hoàn tất ít nhất 96 tín chỉ (Lưu ý: Điểm và tín chỉ của các chương trình không cấp bằng hoặc từ các trường đại học khác không phải RMIT Việt Nam đều không được xét);
 • Đạt điểm trung bình tích lũy (GPA) từ 3,4/4,0 trở lên.

Điều kiện nộp học bổng dựa trên thông tin hiện có tính theo thời hạn nộp học bổng, do đó có thể không xét đến kết quả của học kỳ nộp học bổng.

Tiêu chí xét học bổng

Ứng viên sẽ được xếp hạng dựa trên điểm trung bình tích lũy (GPA)*. Trong trường hợp các ứng viên có cùng điểm trung bình, tổng số tín chỉ và tiếp theo đó là thành tích học tập của ứng viên ở học kỳ gần nhất sẽ được xem xét.

* Phương pháp tính điểm trung bình (GPA) khi xét học bổng dựa trên điểm và tín chỉ của chương trình cử nhân hoàn thành tại RMIT Việt Nam. Điểm và tín chỉ của các chương trình không cấp bằng hoặc từ các trường đại học khác không phải RMIT Việt Nam sẽ không được xét.


 

Cách nộp hồ sơ

*Lưu ý:

 • Trước khi nộp đơn đăng ký học bổng, ứng viên vui lòng xem thông tin Điều khoản và điều kiện học bổng.
 • Quy trình xét hồ sơ học bổng rất cạnh tranh vì số lượng học bổng hạn chế so với số lượng hồ sơ nộp. Do vậy, không phải bất cứ ứng viên đủ điều kiện nộp học bổng nào cũng sẽ nhận được học bổng.

Các mốc thời gian quan trọng

Học kỳ 1-2024

 • Mở đơn ứng tuyển học bổng: 04/12/2023
 • Hạn cuối nộp hồ sơ học bổng: 5 giờ chiều (GMT+7), 08/01/2024
 • Công bố kết quả học bổng: 05/02/2024

Học kỳ 2-2024

 • Mở đơn ứng tuyển họ bổng: 26/02/2024
 • Hạn cuối nộp hồ sơ học bổng: 5 giờ chiều (GMT+7), 10/05/2024
 • Công bố kết quả học bổng: 10/06/2024

Học kỳ 3-2024

 • Mở đơn ứng tuyển học bổng: 14/06/2024
 • Hạn cuối nộp hồ sơ học bổng: 5 giờ chiều (GMT+7), 29/07/2024
 • Công bố kết quả học bổng: 26/08/2024
hero-1.JPG

Liên hệ với bộ phận học bổng

Nếu bạn có thắc mắc về đơn xin hoặc kết quả về học bổng của bạn, xin liên hệ với bộ phận học bổng tại  scholarships@rmit.edu.vn.