Học bổng Thành tích học tập xuất sắc cho sinh viên hiện đang học tại RMIT

Mở hồ sơ đăng kí

Sem 1: 01/11/2019

Sem 2: 20/02/2020

Sem 3: 20/05/2020

Hạn nộp hồ sơ

Sem 1: 20/12/2019

Sem 2: 20/04/2020

Sem 3: 20/07/2020

Giá trị học bổng

25% & 50% học phí chương trình đại học

Suất học bổng cho mỗi học kỳ

5 x 50% 

5 x 25%

Thời gian

Toàn bộ chương trình còn lại

Tổng quan

Mỗi học kỳ, chúng tôi trao 10 suất học bổng cho sinh viên hiện đang học tại RMIT Việt Nam, nhằm ghi nhận thành tích học tập xuất sắc cũng như khuyến khích các bạn sinh viên không ngừng nỗ lực học tập:

  • 50% học phí chương trình đại học: 05 suất học bổng
  • 25% học phí chương trình đại học: 05 suất học bổng

Điều kiện nộp hồ sơ

Để được xét học bổng này, ứng viên phải đáp ứng những yêu cầu sau:

  • Là sinh viên hiện đang học tại RMIT Việt Nam (Lưu ý: Sinh viên đã được nhận học bổng 50% không đủ điều kiện ứng tuyển lại học bổng)
  • Đã hoàn tất ít nhất 96 tín chỉ (Lưu ý: điểm và tín chỉ của các chương trình không cấp bằng hoặc từ các trường đại học khác không phải RMIT Việt Nam đều không được xét)
  • Đạt điểm trung bình học tập từ 3,3/4,0 trở lên

Điều kiện nộp học bổng dựa trên thông tin hiện có tính theo thời hạn nộp học bổng, do đó có thể không xét đến kết quả của học kỳ nộp học bổng.

Tiêu chí xét học bổng

Ứng viên sẽ được xếp hạng dựa trên điểm trung bình (GPA). Năm ứng viên có điểm cao nhất sẽ nhận học bổng trị giá 50% học phí, năm ứng viên có điểm cao tiếp theo sẽ nhận học bổng trị giá 25% học phí.

* Phương pháp tính điểm trung bình (GPA) khi xét học bổng dựa trên điểm và tín chỉ của toàn bộ chương trình học đại học đã hoàn thành tại RMIT Việt Nam (Lưu ý: điểm và tín chỉ của các chương trình không cấp bằng hoặc từ các trường đại học khác không phải RMIT Việt Nam đều không được xét).                                       

Các mốc thời gian quan trọng

Học kỳ 1-2020:

• 01/11/2019: Mở hồ sơ đăng ký

• 5 giờ chiều (GMT+7), 20/12/2019: Hạn cuối nộp hồ sơ học bổng

• 20/01/2020: Công bố kết quả học bổng

 

Học kỳ 2-2020:

• 20/02/2020: Mở hồ sơ đăng ký

•  5 giờ chiều (GMT+7), 20/04/2020: Hạn cuối nộp hồ sơ học bổng

• 20/05/2020: Công bố kết quả học bổng

 

Học kỳ 3-2020:

• 20/05/2020: Mở hồ sơ đăng ký

• 5 giờ chiều (GMT+7), 20/07/2020: Hạn cuối nộp hồ sơ học bổng

• 20/08/2020: Công bố kết quả học bổng


 

Cách nộp hồ sơ

Để chuẩn bị tốt hồ sơ xin học bổng, vui lòng xem thông tin về Điều khoản và điều kiện học bổng.

Quy trình xét hồ sơ học bổng rất cạnh tranh vì số lượng học bổng hạn chế so với số lượng hồ sơ nộp. Do vậy, không phải bất cứ ứng viên đủ điều kiện nộp học bổng nào cũng sẽ nhận được học bổng.

Text And Media Image

Liên hệ với bộ phận học bổng

Nếu bạn có thắc mắc về đơn xin hoặc kết quả về học bổng của bạn, xin liên hệ với bộ phận học bổng tại  scholarships@rmit.edu.vn.