Hỗ trợ sinh viên

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn

RMIT Việt Nam cung cấp những nguồn hỗ trợ nhằm giúp đỡ sinh viên định hướng trong quá trình học đại học.