Học bổng Thạc sĩ

Hoàn thành mục tiêu của bạn

Bạn muốn đi du học hay bắt đầu hướng đi mới cho mình, chúng tôi có chương trình học bổng để hỗ trợ bạn.

Học bổng có thể giúp bạn với chi phí học tập như sách, học phí, nơi ở và chi tiêu. Học bổng thạc sĩ của RMIT được dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm chương trình học theo lĩnh vực, trình độ học tập, nghiên cứu, việc di chuyển và thành tích học tập của bạn.

Text And Media Image

Khám phá chương trình học Thạc sĩ của RMIT

RMIT tập trung vào nghiên cứu thực tế cùng nhiều buổi học cùng giảng viên khách mời là các chuyên gia trong ngành, với mục đích mục đích giúp bạn có thể ứng dụng trực tiếp kiến thức vào công việc.