Nghiên cứu

Chào mừng đến với Bộ phận Nghiên cứu của RMIT Việt Nam

Trường có lịch sử lâu năm về hoạt động nghiên cứu tại Việt Nam, từ việc cố vấn cho các nghiên cứu sinh tiến sĩ trong nước đến các nghiên cứu đột phá trong lĩnh vực giáo dục, môi trường, đói nghèo ở trẻ em và cải cách kinh tế. Nghiên cứu tại RMIT hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề then chốt trên toàn cầu, tạo tác động đáng kể lên nền kinh tế, môi trường và xã hội. Môi trường nghiên cứu tại RMIT Việt Nam đang không ngừng phát triển, bạn sẽ có cơ hội được làm việc với các nhà nghiên cứu hàng đầu.

Chất lượng các công trình nghiên cứu của RMIT đã được công nhận bởi Hội đồng Nghiên cứu Úc. Theo đánh giá về Chất lượng trong Nghiên cứu của Úc năm 2015, RMIT được xếp hạng “vượt trội so với chuẩn quốc tế” trong 13 lĩnh vực nghiên cứu và “vượt chuẩn quốc tế” trong chín lĩnh vực khác.

 

sgs campus common area

Hợp tác thông qua các cụm nghiên cứu

Mỗi cụm nghiên cứu tập hợp các nhóm nghiên cứu đa ngành đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, sử dụng chuyên môn để khám phá về nhiều môn học, chủ đề và hợp tác.

 

Tìm nhà nghiên cứu

Tìm học giả thích hợp cho sự nghiệp nghiên cứu của bạn.