Nghiên cứu

Cùng với các đối tác, chúng tôi phát triển và áp dụng kiến thức để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Là một tổ chức với hơn 20 năm hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi tự hào về các nghiên cứu có ảnh hưởng lớn, luôn duy trì các tiêu chuẩn quốc tế về đạo đức và tính trung thực. Phối hợp với các đối tác đáng tin cậy từ các doanh nghiệp, chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận, các chuyên gia của RMIT Việt Nam đã không ngừng nỗ lực nghiên cứu để mang lại lợi ích cho người dân Việt Nam và khu vực ASEAN.

Lines connecting fingerprints

Tìm các nhà nghiên cứu của RMIT Việt Nam

Các nhà nghiên cứu của chúng tôi là những chuyên gia trong các lĩnh vực của họ và được định hướng để cung cấp nghiên cứu có chất lượng và có ảnh hưởng tích cực.

sgs campus by night

Chương trình Tiến sĩ

Nâng cao kiến thức chuyên ngành của bạn và tăng cường kết nối với các nhà lãnh đạo trong ngành thông qua các chương trình Tiến sĩ của chúng tôi.

Liên hệ với Phòng Quản lý Nghiên cứu và Đổi mới