Khoa Tiếng Anh và Chuyển tiếp đại học

Khoa tiếng Anh & Chuyển tiếp đại học

Khoa tiếng Anh & Chuyển tiếp đại học cung cấp các chương trình tiếng Anh được thiết kế phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng như các sinh viên tương lai, thanh thiếu niên và cộng đồng doanh nghiệp.

English students with teacher

Chào mừng tới Khoa tiếng Anh và Chuyển tiếp đại học

Chương trình của chúng tôi giúp học viên phát triển năng lực cho tất cả các kỹ năng tiếng Anh, mục tiêu của chúng tôi là khuyến khích người học trở nên độc lập và chủ động tham gia các hoạt động trong quá trình tích lũy kinh nghiệm học tập. 

 

Tại sao học tiếng Anh tại RMIT Việt Nam?

Chương trình

Cơ sở vật chất & hỗ trợ

teacher-in-english-class

Bạn đang chuẩn bị vào đại học?

Hãy tìm hiểu về năng lực tiếng Anh của mình và lên kế hoạch cho hành trình học tập để đến với chương trình đại học tại RMIT Việt Nam.