Trung tâm Fintech-Crypto

Trung tâm Fintech-Crypto kiến tạo thế giới với những nghiên cứu và quan hệ đối tác có sức ảnh hưởng với ngành, chính phủ và các doanh nghiệp.

Trung tâm FinTech-Crypto mang lại những trải nghiệm có khả năng thay đổi cuộc sống thông qua việc cung cấp những khóa học và công nghệ tân tiến trong lĩnh vực FinTech và Blockchain, nhằm chuẩn bị cho sinh viên những hành trang cần thiết cho công việc mà các em mong muốn.

Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ cùng các học giả tầm cỡ thế giới, cũng như các đối tác trong ngành và chính phủ của các quốc gia, để thúc đẩy công tác nghiên cứu học thuật và bồi dưỡng những nhân tài có kiến thức cả về học thuật lẫn công nghiệp trong lĩnh vực vô cùng mới này.

Khám phá trung tâm FinTech-Crypto

Ấn phẩm nghiên cứu

Những khóa học về FinTech-Crypto

Các sự kiện và hoạt động

Đối tác của chúng tôi

The logo of QuantDART company

2 ladies processing payment using Square, a fintech solution.

Câu lạc bộ RMIT FinTech

Câu lạc bộ tổ chức các buổi hội thảo, gặp mặt, hội nghị, trại huấn luyện và nhiều sự kiện về Blockchain và Fintech.