Liên Hệ Với Chúng Tôi

multiple blue ray lights

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Bạn muốn tìm hiểu thêm các chương trình huấn luyện và nghiên cứu về an ninh xuyên quốc gia?

Bạn muốn thảo luận về các chương trình đào tạo lãnh đạo trong lực lượng các cơ quan thực thi pháp luật quốc gia (bao gồm cảnh sát, biên phòng, hải quan và xuất nhập cảnh)?

Hãy kết nối với Trung tâm An ninh Xuyên quốc gia RMIT.

Gửi email đến tsc.admin@rmit.edu.vn.