Đội ngũ khoa

Gặp gỡ đội ngũ giáo viên khoa Kinh doanh của RMIT Việt Nam.

Khoa Kinh doanh được dẫn dắt bởi các chuyên gia ưu tú và các học giả hàng đầu với kinh nghiệm và nghiên cứu trong nhiều chuyên ngành khác nhau, bao gồm Kinh doanh, Quản lý, Hậu cần và Chuỗi cung ứng, Quản lý Nguồn nhân lực, Du lịch & Khách sạn, Kinh tế và Tài chính.

Professor Robert McClelland is the Dean of the School of Business and Management

Giáo sư Robert McClelland – Trưởng khoa

Giáo sư Robert McClelland làm việc để thúc đẩy tác động tích cực của RMIT đối với Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, đồng thời đảm bảo trải nghiệm chất lượng cao, ổn định cho tất cả sinh viên, nhân viên và các đối tác trong ngành.

Đội ngũ quản lý học thuật và hành chính

 • Giáo sư Robert McClelland - Trưởng khoa
 • Giáo sư Nguyen Vu Hong Thai – Phó khoa, Giảng dạy và Học tập
 • Phó giáo sư Hiep Pham - Quyền phó khoa, Nghiên cứu và Cải tiến
 • Giáo sư Ross Hosmann – Giáo sư Hợp tác Doanh nghiệp
 • Huyen Nguyen – Quản lý cấp cao, Lập kế hoạch và Vận hành
 • Tiến sĩ Justin Xavier – Quản lý cấp cao, Phụ trách chiến lược
 • Phuong Tran – Quản lý hỗ trợ, Giảng dạy và Học tập

Trưởng ban và chủ nhiệm bộ môn


Quản trị

 • Phó giáo sư Trung Nguyen Quang - Chủ nhiệm nhóm bộ môn, Quản trị/MIB/MBA
 • Tiến sĩ Lei Tin (Jackie) Ong - Chủ nhiệm bộ môn cấp cao, Quản trị Du lịch & Khách sạn
  • Tiến sĩ Nuno Ribeiro - Phó chủ nhiệm bộ môn/Giảng viên cấp cao, Quản trị Du lịch & Khách sạn
  • Ha (Vincent) Quach Van - Giảng viên, Quản trị Du lịch & Khách sạn
  • Tiến sĩ Daisy Gayathri Kanagasapapathy - Giảng viên, Quản trị Du lịch & Khách sạn
  • Tiến sĩ Justin Pang - Giảng viên cấp cao, Quản trị Du lịch & Khách sạn
  • Tiến sĩ Matt Kim – Giảng viên, Quản trị Du lịch & Khách sạn
  • Tiến sĩ Hyejin Park – Giảng viên, Quản trị Du lịch & Khách sạn
  • Trang Pham – Giảng viên, Quản trị Du lịch & Khách sạn
  • Naresh Nayak – Giảng viên, Quản trị Du lịch & Khách sạn
 • Phó giáo sư Burkhard Schrage - Chủ nhiệm bộ môn cấp cao, MBA
 • Tiến sĩ Manjit Sandhu - Quyền chủ nhiệm bộ môn cấp cao, Quản trị
  • Tiến sĩ Greeni Maheshwari – Giảng viên cấp cao, Quản trị
  • Tiến sĩ Adriel Sim – Giảng viên, Quản trị 
  • Antoine Goupille - Giảng viên, Quản trị
  • Nhan Nguyen Huu - Giảng viên, Quản trị
  • Tiến sĩ Cau (Tony) Nguyen - Giảng viên, Quản trị
  • Tiến sĩ Nhu Do Thi Huong - Giảng viên, Quản trị
  • Tiến sĩ Giang Hoang – Giảng viên, Quản trị
  • Tiến sĩ Daniel Fuller – Giảng viên, Quản trị
  • Aemin Nasir – Giảng viên, Quản trị
  • Qui Nguyen – Giảng viên, Quản trị
  • Ngan Truong – Giảng viên, Quản trị
  • Tiến sĩ Minh Cao – Giảng viên, Quản trị
  • Tiến sĩ Phương Nguyễn – Giảng viên, Quản trị
  • Tiến sĩ Hitoshi Iwashita – Giảng viên, Quản trị 
  • Tiến sĩ Hussein-Elhakim Al Issa – Giảng viên, Quản trị
 • Tiến sĩ Quyen Dang - Quyền chủ nhiệm cấp cao bộ môn, Kinh doanh Quốc tế
  • Thanapat Kijbumrung - Giảng viên, Kinh doanh Quốc tế
  • Tiến sĩ Philip Smith - Giảng viên cấp cao, Kinh doanh Quốc tế
  • Tiến sĩ Abel Alonso - Giảng viên cấp cao, Kinh doanh Quốc tế
  • Tiến sĩ Oanh Vu - Giảng viên, Kinh doanh Quốc tế
  • Tiến sĩ Chuyen Nguyen - Giảng viên, Kinh doanh Quốc tế
  • Tiến sĩ My Dang - Giảng viên, Kinh doanh Quốc tế
  • Tiến sĩ Felix Rodder – Giảng viên, Kinh doanh Quốc tế
  • Tiến sĩ Ngọc Phạm – Giảng viên, Kinh doanh Quốc tế
  • Tiến sĩ Ngọc Lê – Giảng viên, Kinh doanh Quốc tế
 • Tiến sĩ Jungwoo Han – Chủ nhiệm bộ môn cấp cao/Giảng viên cấp cao, Quản trị Nguồn nhân lực & Khởi nghiệp
  • Phó giáo sư Yin (Elaine) Teng Chew – Quản trị Nguồn nhân lực & Khởi nghiệp
  • Thu Nguyen Thi Minh - Giảng viên, Quản trị Nguồn nhân lực & Khởi nghiệp
  • Tiến sĩ Gavin Nicholson - Giảng viên, Quản trị Nguồn nhân lực & Khởi nghiệp
  • Hang Pham Thanh - Giảng viên, Quản trị Nguồn nhân lực & Khởi nghiệp
  • Tiến sĩ Que Tran - Giảng viên, Quản trị Nguồn nhân lực & Khởi nghiệp
  • Tiến sĩ Thao Luong – Giảng viên, Quản trị Nguồn nhân lực & Khởi nghiệp
 • Tiến sĩ Diep Phan – Nghiên cứu viên

Kinh tế và tài chính


Đổi mới Kinh doanh


Cử nhân Kinh doanh

 

Văn phòng Khoa