Nghiên cứu

Nghiên cứu học thuật của RMIT đi sâu vào các vấn đề kinh doanh bao gồm lý thuyết kinh doanh và ứng dụng, tập trung vào môi trường kinh doanh tại Việt Nam và toàn thế giới. Nghiên cứu của RMIT thường xuyên được trình bày tại các hội nghị quốc tế và được xuất bản trên các tạp chí và sách học thuật.

Các cụm nghiên cứu

Kinh tế phát triển và Thị trường mới nổi

Cụm thực hiện nghiên cứu tầm cỡ thế giới về các vấn đề kinh tế và tài chính ở các nước đang và đã phát triển. Chúng tôi cũng tổ chức một số hoạt động nghiên cứu như hội thảo tiến sĩ, hội nghị quốc tế và hội thảo nghiên cứu cho các học giả và nghiên cứu sinh từ Việt Nam và trên thế giới.

Tìm hiểu thêm về Cụm nghiên cứu tại đây (văn bản tiếng Anh).

HCM landscape

Young Asian business man working with laptop computer while sitting in coffee shop cafe

Học tập tại môi trường đại học và trong tổ chức

Cụm nghiên cứu tập trung vào việc tăng cường các phương pháp tiếp cận sáng tạo đối với ngành sư phạm và đào tạo trong tổ chức ở tất cả ngành, lĩnh vực và khu vực địa lý khác nhau. Mục đích chính của cụm là nhằm hỗ trợ phát triển năng lực trong lớp học lẫn trong doanh nghiệp thế giới thực, nghiên cứu đa dạng khía cạnh của việc tạo và truyền đạt kiến thức, cũng như về khả năng học, sức bền và năng lực trong tổ chức. Cụm mong muốn chuyển đổi các hoạt động nghiên cứu thành các kết quả cung cấp kiến thức sâu hơn và phương pháp hiệu quả nhất cho việc học và giảng dạy trong đại học cũng như hỗ trợ việc phát triển kiến thức nền tảng vì lợi ích của các tổ chức và nhân viên.

Tìm hiểu thêm về Cụm nghiên cứu tại đây (văn bản tiếng Anh).


Quản lý Chuyển đổi thông minh

Cụm nghiên cứu việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông cùng các công nghệ kỹ thuật số trong bối cảnh hoạch định chính sách công, dịch vụ chính phủ thông minh, bảo mật và quyền riêng tư, gắn kết, tương tác và thiết kế, cũng như các quyết định trong khu vực tư nhân. Trọng tâm của chuyển đổi thông minh trong cụm là về các chuyển đổi lấy con người làm trung tâm.

Tìm hiểu thêm về Cụm nghiên cứu tại đây (văn bản tiếng Anh).

Student studying on laptop

men-working-in-warehouse-logistics

Quản lý Chuỗi cung ứng và Logistics

Cụm tập trung vào ứng dụng nghiên cứu các ngành sử dụng thông tin, mô hình và phương pháp phân tích để phát triển các giải pháp logistics tích hợp và cải thiện mạng lưới chuỗi cung ứng bền vững. Do vị trí ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, cụm ưu tiên nghiên cứu những thách thức của chuỗi cung ứng trong quá trình toàn cầu hóa và hiện đại hóa về khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường liên kết chặt chẽ tại Việt Nam. Cụm hướng đến việc duy trì được chất lượng cao của các nghiên cứu được bình duyệt, thu hút các tài trợ nội bộ và từ bên ngoài, và thúc đẩy các nghiên cứu của các sinh viên sau tốt nghiệp.

Tìm hiểu thêm về Cụm nghiên cứu tại đây (văn bản tiếng Anh).


Du lịch và Khách sạn

Cụm Nghiên cứu Du lịch & Khách sạn của RMIT Việt Nam giải quyết các vấn đề có tác động lớn trong lĩnh vực lữ hành, du lịch và khách sạn thông qua nhiều phương pháp tiếp cận vì kiến thức học thuật cũng như việc phổ biến và áp dụng trong thế giới thực. Các lĩnh vực trọng tâm chính của cụm gồm phát triển các mô hình dự đoán hành vi khách du lịch, tác động của văn hóa đến hành vi của khách du lịch, du lịch bền vững và phát triển du lịch bền vững, dạy và học du lịch, đặc biệt là ở cấp độ đại học. Do vị trí địa lý thuận lợi, cụm Nghiên cứu Du lịch & Khách sạn RMIT Việt Nam chuyên nghiên cứu về du lịch và khách sạn tại Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt chú trọng đến Đông Nam Á và Việt Nam.

Tìm hiểu thêm về Cụm nghiên cứu tại đây (văn bản tiếng Anh).

Halong

A landscape view of a solar panel field with buildings behind

Quản lý bền vững

Cụm nghiên cứu Phát triển Bền vững tập trung vào ba mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) là sức khỏe và phúc lợi, hành động vì khí hậu, và quan hệ đối tác vì những mục tiêu trên. Cụm hợp tác với trung tâm Smart Cities của Khoa Kinh doanh, và đã tham gia thành công nhiều dự án xoay quanh các mục tiêu SDG này. Các dự án nghiên cứu gồm dự án Khu đô thị GreenUP Horizon Liên minh Châu Âu 2020 kéo dài 5 năm (2017-2023), dự án Erasmus Plus WANASEA từ Đại học Nantes, Pháp (2017-2021), quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) của bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, v.v. nhằm thúc đẩy hòa nhập xã hội và đổi mới về các vấn đề liên quan. Các dự án tiến sĩ đang tiếp diễn thuộc cụm bao gồm nâng cao hiệu quả quản lý nước thải đô thị tại Hà Nội, Việt Nam và chiến lược quản lý khủng hoảng trong thị trường dịch vụ ẩm thực mới nổi tại Việt Nam.

Tìm hiểu thêm về Cụm nghiên cứu tại đây (văn bản tiếng Anh).

three students are discussing and smiling together

Thông tin đầy đủ về các cụm nghiên cứu của Khoa Kinh doanh năm 2022

Ấn bản năm 2022 sẽ bao gồm thông tin mới nhất về các thành viên cũng như những thành tích từ các Cụm nghiên cứu. Trong mỗi mục, bạn sẽ được cập nhật thêm về các dự án, sự kiện và ấn phẩm của các Cụm.

technology textures

Trung tâm FinTech-Crypto

Trung tâm Fintech-Crypto góp phần phát triển thế giới bằng các nghiên cứu và quan hệ đối tác với các ngành, chính phủ và doanh nghiệp.