Chương trình học

Với bằng cấp của Khoa, sinh viên ở vị trí dẫn đầu trong hành trình xây dựng sự nghiệp tại các công ty trong nước và quốc tế đang thúc đẩy thay đổi trong nền kinh tế năng động và phát triển của Việt Nam.

Chương trình học giảng dạy các môn học nền tảng về kinh doanh và quản trị trước khi sinh viên chọn tập trung vào một chuyên ngành, có thể là ngành kinh tế và tài chính, kinh doanh quốc tế, quản lý chuỗi cung ứng và logistics, quản trị, digital marketing hoặc quản trị du lịch và khách sạn.

Chương trình học của Khoa

Công nhận quốc tế

Chứng chỉ Quản trị Nhân sự của Hiệp Hội Quản Trị Nhân Sự Hoa Kỳ

Đối tác học thuật của Hiệp Hội Quản Trị Nhân Sự Hoa Kỳ

Học viện nhân sự Úc

Học viện Quản trị Khách sạn Vương quốc Anh

Hiệp hội Du lịch Châu Á Thái Bình Dương

Học viện hàng đầu thế giới về Hậu cần và Vận tải