Đội ngũ giảng viên và nhân viên

Đội ngũ giảng viên và nhân viên tại Khoa Truyền thông & Thiết kế.

Khoa Truyền thông & Thiết kế được dẫn dắt bởi các chuyên gia xuất sắc và các học giả hàng đầu với kinh nghiệm và  những nghiên cứu chuyên sâu về Truyền thông Chuyên nghiệp, Thiết kế, Thời trang, Truyền thông và Ngôn ngữ.

julia-gaimster

Julia Gaimster - Trưởng khoa

Giáo sư Julia Gaimster là Trưởng Khoa Thiết kế và Truyền thông, chịu trách nhiệm về chất lượng và giá trị của các hồ sơ/bộ sưu tập thực hiện trong các khóa học. Chuyên môn của bà là Thời trang, các chức vụ trước đây bao gồm: Giáo sư Thực hành và Phó Trưởng khoa tại Viện Dệt may, Đại học Bách khoa Hồng Kông, Phó Trưởng khoa - Khoa Thiết kế và Công nghệ, Học viện Thiết kế và Thời trang London.

Đội ngũ quản lý học thuật và hành chính

 

Chủ nhiệm bộ môn

 
 • Farida Kbar, Chủ nhiệm bộ môn cao cấp, Truyền thông chuyên nghiệp
 • Nick Cope, Chủ nhiệm cao cấp bộ môn Sản xuất phim kỹ thuật số và Thiết kế Ứng dụng Sáng tạo
 • Martin Constable, Chủ nhiệm bộ môn Truyền thông số
 • Le Xuan Quynh, Chủ nhiệm bộ môn Ngôn ngữ
 • Manny Ling, Chủ nhiệm cao cấp bộ môn Thiết kế Ứng dụng Sáng tạo

Truyền thông chuyên nghiệp

 

Thiết kế Ứng dụng Sáng tạo

 

Thời trang

 
 • Rajkishore Nayak, Giảng viên cao cấp
 • Cheryl Prendergast, Giảng viên
 • Lam Thi Hong Lan, Giảng viên
 • Pham Tien Thanh, Giảng viên
 • Rebecca Morris, Giảng viên
 • Tran Nha Ca, Giảng viên

Truyền thông số

 

 

 

Ngôn ngữ