Đội ngũ giảng viên và nhân viên

Đội ngũ giảng viên và nhân viên tại Khoa Truyền thông & Thiết kế.

Khoa Truyền thông & Thiết kế được dẫn dắt bởi các chuyên gia xuất sắc và các học giả hàng đầu với kinh nghiệm và  những nghiên cứu chuyên sâu về Truyền thông Chuyên nghiệp, Thiết kế, Thời trang, Truyền thông và Ngôn ngữ.

julia-gaimster

Julia Gaimster - Trưởng khoa

Giáo sư Julia Gaimster là Trưởng Khoa Thiết kế và Truyền thông, chịu trách nhiệm về chất lượng và giá trị của các hồ sơ/bộ sưu tập thực hiện trong các khóa học. Chuyên môn của bà là Thời trang, các chức vụ trước đây bao gồm: Giáo sư Thực hành và Phó Trưởng khoa tại Viện Dệt may, Đại học Bách khoa Hồng Kông, Phó Trưởng khoa - Khoa Thiết kế và Công nghệ, Học viện Thiết kế và Thời trang London.

a headshot of a woman smiling

Donna Cleveland - Phó Trưởng Khoa

Phó giáo sư Donna Cleveland là Phó khoa Khoa Thiết kế và Truyền thông tại RMIT Việt Nam. Bà chịu trách nhiệm về đảm bảo chất lượng chương trình giảng dạy và đào tạo, phát triển học thuật, và nâng cao quá trình học tập và giảng dạy. Các công trình nghiên cứu của bà liên quan đến các vấn đề về tính vật chất, chế tạo và khả năng phục hồi trong các lĩnh vực thiết kế nghệ thuật, thời trang và dệt may và công nghệ sáng tạo.

Đội ngũ quản lý học thuật và hành chính

 • Giáo sư Julia Gaimster, Trưởng khoa
 • Luong Hai Van, Trợ lý điều hành cho Trưởng khoa
 • Donna Cleveland, Phó trưởng khoa
 • Nguyen Thi Lan Huong, Trưởng phòng hành chính khoa
 • Do To Anh, Điều phối viên vận hành cấp cao
 • Mai Huynh Minh Tu, Cán bộ quản lý học vụ
 • Nguyen Thi Tuyet Mai, Cán bộ quản lý học vụ
 • Cao My Duyen, Cán bộ quản lý học vụ
 • Tran Thi Men, Cán bộ quản lý học vụ cấp cao
 • Le Huyen Trang, Điều phối viên chương trình thực tập
 • Pham Le Dieu Trang (Sam Pham), Điều phối viên chương trình thực tập
 • Le Chau Phuong Lien, Quản lý Sự kiện & triển lãm
 • Nguyen Ngoc Phuong Vy, Điều phối viên Sự kiện & Triển lãm
 • Nguyen Thi My Ngan, Điều phối viên truyền thông kỹ thuật số
 • Nguyen Trong Khoa, Quản lý âm thanh và hình ảnh
 • Phan Khac Long, Kỹ thuật viên âm thanh và hình ảnh
 • Nguyen Huynh Cao Minh, Kỹ thuật viên âm thanh và hình ảnh
 • Ngo Thuy Linh, Cán bộ quản lý học vụ (RMIT cơ sở Hà Nội)
 • Tran Thi Ngoc Ha, Quản lý dự án Studio V

Chủ nhiệm bộ môn

 
 • Farida Kbar, Chủ nhiệm cao cấp bộ môn, Truyền thông chuyên nghiệp
 • Manny Ling, Chủ nhiệm cao cấp bộ môn, Thiết kế Ứng dụng Sáng tạo
 • Martin Constable, Chủ nhiệm bộ môn, Truyền thông số
 • Le Xuan Quynh, Chủ nhiệm bộ môn, Ngôn ngữ
 • Nick Cope, Chủ nhiệm bộ môn, Sản xuất phim kỹ thuật số
 • Britta Boyer, Chủ nhiệm bộ môn, Thời trang
 • Christian Berg, Quyền chủ nhiệm bộ môn, Games

Truyền thông chuyên nghiệp

Thiết kế Ứng dụng Sáng tạo

 

Truyền thông số

Thời trang

 • Britta Boyer, Chủ nhiệm bộ môn 
 • Rajkishore Nayak , Phó giáo sư
 • Rebecca Morris, Giảng viên 
 • Cheryl Prendergast, Giảng viên
 • Nathalie Broun, Giảng viên
 • Corinna Erken Joyce, Giảng viên

Ngôn ngữ

Sản xuất Phim Kỹ thuật số

2 students reading

About Us

Meet the library team, find out about our hours and locations and read our rules here.