Đội ngũ giảng viên và nhân viên

Gặp gỡ đội ngũ giảng viên và nhân viên của hoa Khoa học, Kỹ thuật & Công nghệ.

brett-kirk

Brett Kirk - Trưởng khoa

Giáo sư Brett Kirk là Trưởng khoa Khoa học, Kỹ thuật & Công nghệ tại RMIT Việt Nam. Ông chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng và giá trị của các khóa học của khoa. Ông từng nắm giữ các vị trí gồm Phó viện trưởng phụ trách nghiên cứu và Trưởng khoa Quốc tế (Phân viện Khoa học và Kỹ thuật) tại Đại học Công nghệ Curtin; Trưởng khoa Kỹ thuật cơ khí và hoá học, Giám đốc Viện quản lý tài sản, thuộc Đại học Tây Úc.


Đội ngũ quản lý học thuật và hành chính

 
 • Giáo sư Brett Kirk, Trưởng khoa
 • Tran Thanh Van, Trường phòng kế hoạch và vận hành
 • Nguyen Tung Nguyen, Cán bộ quản lý học vụ cấp cao
 • Huynh Duc Thien, Kĩ thuật viên
 • Do Ngoc Hoa, Điều phối viên Thực tập & Sự kiện
 • Nguyen Thi Song Huong, Cán bộ quản lý học vụ
 • Ha Quoc Nguyen, Kĩ thuật viên 
 • Dam Thanh Quynh Chi, Trợ lý điều hành


Chủ nhiệm bộ môn

 
 • Quang Tran, Quyền chủ nhiệm bộ môn cao cấp, Công nghệ thông tin và Kỹ sư Phần mềm
 • Huy Nguyen, Chủ nhiệm bộ môn cao cấp Điện và Điện tử; và Robot & Cơ điện tử
 • Alberto Bernabeo, Chủ nhiệm bộ môn cao cấp, Hàng không 
 • Dinh Ngoc Minh, Điều phối viên học tập, Tâm lý học 

Kỹ thuật

 
 • Quang Tran, Quyền chủ nhiệm bộ môn cao cấp, Công nghệ thông tin và Kỹ sư Phần mềm
 • Huy Nguyen, Chủ nhiệm bộ môn cao cấp Kỹ sư Điện & Điện tử; và Kỹ sư Robot & Cơ điện tử
 • Dinh Ngoc Minh, Giảng viên, Kỹ sư Phần mềm
 • Alexandru Fechete, Giảng viên, Kỹ sư Điện & Điện tử
 • Dang Tran Tri, Giảng viên, Kỹ sư Phần mềm
 • Tran Quang Minh, Giảng viên, Kỹ sư cơ khí
 • Bui Xuan Minh, Giảng viên, Kỹ sư Điện & Điện tử
 • Nguyen Tan Cuong, Giảng viên, Kỹ sư Robot & Cơ điện tử
 • Nguyen Chi Trung, Giảng viên, Kỹ sư cơ khí
 • Pham Chi Thanh, Giảng viên, Kỹ sư Điện & Điện tử
 • Dat Le, Trợ giảng, Kỹ sư Phần mềm
 • Bao Ho, Trợ giảng, Kỹ sư Phần mềm
 • Tran Minh Khoa, Trợ giảng, Kỹ sư Robot & Cơ điện tử
 • Nguyen Vinh Khuong, Giảng viên, Kỹ sư Điện & Điện tử
 • Stanley Luong, Giảng viên cao cấp, Kỹ sư Điện & Điện tử
 • Pham Viet Hung, Trợ giảng, Kỹ sư Điện & Điện tử
 • Peter Claiden, Giảng viên cao cấp, Kỹ sư Robot & Cơ điện tử
 • Shan Chen, Giảng viên, Kỹ sư Phần mềm
 • La Minh Ngoc, Trợ lý nghiên cứu, Kỹ sư Phần mềm
 • Tang Quang An, Trợ lý nghiên cứu, Kỹ sư Phần mềm

Công nghệ thông tin

 

 


Hàng không

 • Alberto Bernabeo, Chủ nhiệm bộ môn cao cấp, Hàng không
 • Pham Duy Long, Cố vấn Chương trình
 • Luong Anh Quan, Giảng viên

Tâm lý học


Phụ nữ trong lĩnh vực STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học)

 • Nguyen Ngoc Quynh Nga