Đội ngũ giảng viên và nhân viên

Gặp gỡ đội ngũ giảng viên và nhân viên của hoa Khoa học, Kỹ thuật & Công nghệ.


Đội ngũ quản lý học thuật và hành chính

 • Dinh Ngoc Minh, Phó Khoa phụ trách Nghiên cứu và Đổi mới
 • Nguyen Le Huy, Phó Khoa phụ trách Học tập và Chất lượng
 • Tran Thanh Van, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
 • Tran Duy Nhat Thien Thu, Trợ lý điều hành trưởng khoa
 • Huynh Duc Thien, Kĩ thuật viên cấp cao
 • Vo Minh Tai, Kĩ thuật viên cấp cao
 • Nguyen Tung Nguyen, Cán bộ quản lý học vụ cấp cao
 • Nguyen Thi Song Huong, Cán bộ quản lý học vụ
 • Dam Thanh Quynh Chi, Điều phối viên Nghiên cứu và Quan hệ đối ngoại
 • Phan Ngoc Anh, Cán bộ quản lý học vụ
 • Thai Ngoc Tram, Cán bộ quản lý học vụ
 • Huynh Tue Binh, Điều phối viên chương trình thực tập và liên kết doanh nghiệp
 • Do Ngoc Hoa, Điều phối viên cấp cao,Thực tập và Sự kiện
 • Ngo Thi Minh Ai, Điều phối viên sự kiện
 • Nguyen Kim Thao, Điều phối viên liên kết doanh nghiệp cho ngành Hàng không

Chủ nhiệm bộ môn

 • Quang Tran, Chủ nhiệm bộ môn cấp cao, IT và Kỹ sư Phần mềm
 • Nguyen Le Huy, Chủ nhiệm bộ môn cấp cao, Kỹ sư Điện và Điện tử; Kỹ sư Robot và Cơ điện tử
 • Alberto Bernabeo, Chủ nhiệm bộ môn cấp cao, Hàng không
 • Nguyen Ngoc Quynh Anh, Quyền chủ nhiệm bộ môn, Tâm lý
 • Tuyen Truong, Chủ nhiệm bộ môn, Sinh học, Công nghệ thực phẩm và Dinh dưỡng
 • Dinh Ngoc Minh, Chủ nhiệm bộ môn, Thạc sĩ Trí tuệ Nhân tạo
 • Jonathan Crellin, Điều phối viên học tập, Quyền chủ nhiệm bộ môn cấp cao, IT và Kỹ sư Phần mềm

Công nghệ thông tin


Kỹ sư Phần mềm

 • Quang Tran, Chủ nhiệm bộ môn cấp cao
 • Dang Tran Tri (Tiến sĩ), Giảng viên
 • Ling Huo Chong (Tiến sĩ), Giảng viên cấp cao
 • Nguyen Quang Minh (Tiến sĩ), Lecturer
 • Ho Nguyen Phu Bao, Trợ giảng
 • Dinh Duy Tung, Trợ giảng
 • Huynh Minh Tri, Trợ giảng

Kỹ sư Điện và Điện tử


Kỹ sư Robot và Cơ điện tửHàng không


Tâm lý học

 • Nguyen Ngoc Quynh Anh (Tiến sĩ), Chủ nhiệm bộ môn, Tâm Lý Học
 • Ronald Harvey (Tiến sĩ), Giảng viên cao cấp, Tâm lý
 • Nguyen Huynh Luan, Giảng viên, Tâm lý
 • Le Tran Hoang Duy, Giảng viên, Tâm lý
 • Vu Bich Phuong, Giảng viên, Tâm lý
 • Katrina Phillips (Tiến sĩ), Giảng viên cao cấp, Tâm lý
 • Joe Othman (Tiến sĩ), Giảng viên cao cấp, Tâm lý
 • Gordon Ingram (Tiến sĩ), Giảng viên cao cấp, Tâm lý
 • Nguyen Phuc Loc (Tiến sĩ), Trợ giảng
 • Huynh Minh Thu, Trợ giảng

Công nghệ thực phẩm và Dinh dưỡng

 • Tuyen Truong, Chủ nhiệm bộ môn
 • Yunus Khatri (Tiến sĩ), Giảng viên cấp cao
 • David Popovich (Tiến sĩ), Giảng viên cấp cao
 • Ngyen Tue Anh (Tiến sĩ), Giảng viên

Trí tuệ nhân tạo


An toàn thông tin


Phụ nữ trong lĩnh vực STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) và trong nghiên cứu/giảng dạy