Giải Thưởng Của Chúng Tôi

Trung tâm An ninh Xuyên Quốc gia của Đại học RMIT tập trung vào việc cung cấp các chương trình đào tạo có tác động cao nhằm xây dựng khả năng lãnh đạo, tăng cường kết nối và thay đổi tư duy cho các nhà lãnh đạo thực thi pháp luật.

Chúng tôi rất vinh hạnh khi nhận được các giải thưởng được công nhận trong ngành và giải thưởng quan hệ đối tác:

Bằng Khen Ghi Nhận của Lực lượng Biên Phòng Úc

Lực lượng Biên phòng Úc ghi nhận sự hợp tác từ Trung tâm An ninh Xuyên quốc gia của Đại học RMIT là đối tác triển khai thành công chương trình ​​quan trọng nhằm nâng cao quyền cho các nữ lãnh đạo đạt được thành công trong ngành Hải quan.

Giải Thưởng Bình Đẳng Giới Năm 2022 Của UNOV/UNODC

Gendr Award Winner 2022

Vào tháng 5 năm 2022, Văn phòng Liên hợp quốc tại Vienna (UNOV) và Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) đã công bố Chương trình đầu tiên về kiểm soát container  -  phát triển nghề nghiệp của phụ nữ (CCP-WPDP Châu Á Thái Bình Dương) với tư cách là người chiến thắng.

Giải thưởng này ghi nhận những nỗ lực của Lực lượng Biên phòng Australia, UNODC và Trung tâm An ninh Xuyên quốc gia của Đại học RMIT nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ để thăng tiến trong vai trò lãnh đạo thực thi pháp luật.

Giải Thưởng Xuất Sắc ACWAP Về Thực Thi Pháp Luật Năm 2019

2019 ACWAP award

Vào tháng 9 năm 2019, Hội đồng Phụ nữ và Chính sách của Áo (ACWAP) đã công bố ARLEMP là người chiến thắng Giải thưởng Xuất sắc dành cho Phụ nữ trong Sáng kiến ​​Chính sách năm 2019.

Giải thưởng này ghi nhận những hành động tích cực của Cảnh sát Liên bang Úc, Bộ Công an Việt Nam và Trung tâm An ninh xuyên quốc gia của Đại học RMIT nhằm cải thiện cơ hội và kết quả thực thi pháp luật của phụ nữ.

multiple blue ray lights

Liên hệ với chúng tôi

Kết nối với Trung tâm An ninh Xuyên quốc gia RMIT.