Nghiên cứu và dự án

Phương pháp nghiên cứu đột phá

Nghiên cứu khoa học tại Khoa Truyền thông & Thiết kế sử dụng nghiên cứu thực hành sáng tạo bổ sung vào phương pháp nghiên cứu truyền thống, một cách làm khá mới đối với Việt Nam. Các nhà nghiên cứu tìm hiểu tương lai và sự bền vững của đô thị thông qua truyền thông, thiết kế, thực tế hỗn hợp tăng cường và hình động. 

Chúng tôi ưu tiên phương pháp đề xuất nghiên cứu thông qua các trung tâm của trường - Trung tâm Xuất sắc về Kỹ thuật số và Studio-V. Chúng tôi hoạt động trong khu vực thông qua các cơ sở của RMIT tại Việt Nam, cũng như thông qua mạng lưới rộng lớn hơn trong khu vực Đông Nam Á.

Các trung tâm và nhóm nghiên cứu

green-turtle-game-circle.png

Studio-V

Mục tiêu của Studio-V là kết nối đội ngũ và sinh viên RMIT với đối tác doanh nghiệp, cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ và nhóm hoạt động cộng đồng để giúp giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường thông qua hàng loạt dự án phục vụ cộng đồng sáng tạo. 

Dự án 

Dự án của khoa Truyền thông & Thiết kế mở rộng phạm vi các lĩnh vực khoa quan tâm - trong tất cả các lễ hội, triển lãm, phòng thí nghiệm và trung tâm. 

logo of sign of the times

Dấu ấn thời gian

Thông qua mẫu chữ vẽ tay và nghiên cứu thấu đáo về hình thái đô thị, Andrew Stiff và Simon Richards đã tìm ra phương pháp để hiểu được văn hóa đích thực của Sài Gòn và Hà Nội, giúp công chúng “đọc” được hai thành phố lớn này trong bối cảnh nền văn hóa bị đe dọa.