Hợp tác khu vực: Đào tạo an ninh xuyên quốc gia

Trung Tâm An Ninh Xuyên Quốc Gia

Trung tâm An ninh Xuyên quốc gia của Trường Đại học RMIT là cơ sở giáo dục hàng đầu trên thế giới dành cho các lãnh đạo triển vọng trong lực lượng thực thi pháp luật.

Landing page photo.jpeg
TSC logo

Cơ Chế Phối Hợp Đấu Tranh Chống Tội Phạm Xuyên Quốc Gia Và Bảo Vệ An Ninh Biên Giới

Biên giới quốc gia chính là làn ranh mà tội phạm xuyên quốc gia phải vượt qua. Ngăn chặn dòng di chuyển người và hàng hóa trái phép là ưu tiên chính trong hoạt động thực thi pháp luật trên khắp thế giới.

Buôn bán ma túy, buôn bán người, buôn lậu người và hàng hóa, tội phạm mạng, tội phạm di cư, khủng bố, bóc lột tình dục trẻ em, tham nhũng và rửa tiền là những mối đe dọa đến nền an ninh thế giới, an ninh quốc gia và an ninh địa phương của chúng ta.

Tội phạm thường hoạt động theo mạng lưới với tính chất ngày càng tinh vi để kiếm lời bất hợp pháp. Các cán bộ thực thi pháp luật, bao gồm cảnh sát, cán bộ xuất nhập cảnh, cán bộ biên phòng và cán bộ hải quan, giờ đây không thể làm việc đơn lẻ.

1800+

cựu học viên

50+

quốc gia

80+

chương trình

Các Chương Trình Của Chúng Tôi

Đối Tác Của Chúng Tôi

AFP logo
Home Affairs
ABF
UNODC
Women Network
CCP
OCOS
WCO
a magnifier in front of a laptop in a futuristic design

Nghiên Cứu

Đọc thêm các nghiên cứu của chúng tôi về các hoạt động tội phạm và dòng di chuyển hàng hóa trái phép.

multiple blue ray lights

Liên hệ với chúng tôi

Kết nối với Trung tâm An ninh Xuyên quốc gia RMIT.