Về Chúng Tôi

Về Chúng Tôi

Tội phạm không bị giới hạn trong lãnh thổ của một quốc gia. Đối tượng tội phạm ngày càng mở rộng quan hệ trên khắp thế giới để thực hiện các hành vi phạm tội có tổ chức và phạm tội di cư nghiêm trọng.

Trong tất cả các vụ buôn bán ma túy, buôn lậu người, buôn bán người, rửa tiền, vượt biên trái phép, bóc lột tình dục trẻ em, tham nhũng và hối lộ công chức nước ngoài, tội phạm đều hoạt động theo mạng lưới với phương thức thủ đoạn tinh vi và thu được lợi nhuận khổng lồ. Các tội phạm này gây mất an toàn và an ninh quốc gia cũng như tạo gánh nặng và rủi ro không nhỏ đối với các cộng đồng và nền kinh tế trên thế giới.

Trước tình hình đó, các cơ quan thực thi pháp luật quốc gia (bao gồm cảnh sát, biên phòng, hải quan và xuất nhập cảnh) đang phát triển các kỹ thuật và quan hệ đối tác mới nhằm phòng ngừa, phát hiện, điều tra và ngăn chặn tội phạm xuyên biên giới và mạng lưới của chúng.

Nói tóm lại: Nếu tội phạm liên kết với nhau thì các lực lượng thực thi pháp luật cũng cần đoàn kết lại.

Trung tâm An ninh Xuyên quốc gia của Trường Đại học RMIT là cơ sở giáo dục hàng đầu trên thế giới dành cho các lãnh đạo triển vọng trong lực lượng thực thi pháp luật. Từ năm 2005 đến nay, Trung tâm An ninh Xuyên quốc gia của Trường Đại học RMIT đã tạo nền tảng để các cán bộ cảnh sát, xuất nhập cảnh, biên phòng và hải quan có thể kết nối, cộng tác và tăng cường công tác đấu tranh chống tội phạm xuyên biên giới và dòng di chuyển người và hàng hóa trái phép.

Các Cột Mốc Của Chúng Tôi

Cột mốc của chúng tôi

Đội Ngũ Của Chúng Tôi

Anita Dodds

Chủ nhiệm chương trình

Anneka Farrington

Hỗ trợ chương trình

Hà Nguyễn

Điều phối hành chính

Quỳnh Nguyễn

Thiết kế kỹ thuật số & Điều phối sự kiện

Han Ly

Thực tập sinh thiết kế

Mỵ Nguyễn

Điều phối hành chính

multiple blue ray lights

Liên hệ với chúng tôi

Kết nối với Trung tâm An ninh Xuyên quốc gia RMIT.