Doanh nghiệp

Kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp

Khoa Truyền thông & Thiết kế cộng tác chặt chẽ với các tổ chức, doanh nghiệp nhằm đảm bảo nội dung chương trình luôn được cập nhật và bám sát với nhu cầu của nhà tuyển dụng. Khoa còn làm việc cùng những chuyên gia đầu ngành trong các nghiên cứu, dự án đặc biệt, các chương trình thực tập, cũng như trong vai trò giảng viên thỉnh giảng.

Ngoài ra, tất cả các chương trình cử nhân tại Khoa Truyền thông & Thiết kế đều yêu cầu sinh viên thực hiện kỳ thực tập kéo dài ba tháng Flagship Internship tại các công ty, tập đoàn mà Khoa có mối liên kết chặt chẽ, với các công việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau như quảng cáo, quan hệ công chúng, truyền thông, thiết kế và thời trang. Nhờ đó, các sinh viên tốt nghiệp chương trình tại Khoa có thể phát triển được những nhóm kỹ năng hữu ích mà nhà tuyển dụng tìm kiếm, tạo lợi thế to lớn cho các bạn khi bắt đầu sự nghiệp.

Học tập kết hợp kinh nghiệm thực tiễn (WIL)

Các hoạt động theo chương trình Học tập kết hợp kinh nghiệm thực tiễn áp dụng kiến thức đã học vào các tình huống “thực tiễn” với đối tác là doanh nghiệp hoặc nhóm hoạt động cộng đồng thực tế.

Học bổng

RMIT cấp các loại học bổng theo từng ngành cụ thể. Nếu quan tâm, bạn có thể tìm được học bổng phù hợp với mình.

Học tập tại Melbourne

Hầu hết các chương trình và khóa học của trường cho phép sinh viên học một phần hoặc toàn bộ chương trình tại Melbourne.

From experience, we find that RMIT students are very proactive when it comes to their work. They have a good command of the English language, which enables them to communicate not only their ideas, but also understand tasks and creative ideas and briefs that are given to them. We particularly value RMIT students for their international outlook, passion and enthusiasm; they jump straight into the tasks and challenges that they are presented with.

Justin Cohen, Co-Founder, Business Development, Mirum HCMC

Text And Media Image

Industry events and news

RMIT students showcase their talent at events throughout Hanoi and Ho Chi Minh City. Industry are invited to end of year exhibitions, screenings, performances and panel discussions.