Kết nối doanh nghiệp

Trải nghiệm học tập đa dạng tại RMIT nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ các mối cộng tác chặt chẽ trong và ngoài nước, tạo nền tảng thực tiễn giúp sinh viên nhanh chóng khẳng định năng lực khi bắt đầu công việc.

Bằng sự gắn bó mật thiết với khối doanh nghiệp trong nhiều ngành nghề, Khoa Kinh doanh vô cùng tự hào khi có thể tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên tiếp cận với các chuyên gia đầu ngành thông qua vai trò giảng viên thỉnh giảng, các ngày hội việc làm, các cuộc thi, dự án và chương trình thực tập.

Giảng viên thỉnh giảng

Ngày hội việc làm

Các cuộc thi

Chương trình thực tập

Dự án doanh nghiệp

HCM landscape

Ban cố vấn từ các công ty lớn

Khoa Kinh doanh làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp thông qua Ban cố vấn để đảm bảo những môn học của chúng tôi phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp và sinh viên đã tốt nghiệp tại RMIT đáp ứng được yêu cầu của thị trường.

Khoa Kinh doanh làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp thông qua Ban cố vấn doanh nghiệp tại cơ sở Nam Sài Gòn và Hà Nội, để đảm bảo những môn học của chúng tôi phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp và sinh viên đã tốt nghiệp tại RMIT đáp ứng được yêu cầu của thị trường.

Triết lý giảng dạy của chúng tôi về ‘đánh giá xác thực’ cũng mang đến cho sinh viên cơ hội làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp trong việc tìm ra giải pháp thực tế cho các vấn đề kinh doanh thực tế..

Ngoài việc kết nối doanh nghiệp, Khoa còn có mối liên kết mật thiết với chính phủ, trong và ngoài nước. Điểm nổi bật trong khu vực là Chương trình quản lý thị thực pháp luật châu Á (ARLEMP) và Cơ quan Kiểm soát biên giới (BCAMP). Với những nỗ lực này, Khoa đã hợp tác với Cảnh sát Liên bang Úc, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Úc, cũng như các cơ quan đối tác và các tổ chức phi chính phủ trong khu vực ASEAN để tăng cường phát triển năng lực. Các khóa đào tạo doanh nghiệp, bao gồm Khóa học ngắn hạn về tăng cường kỹ năng lãnh đạo chiến lược khu vực công và Khóa học dẫn đầu kỷ nguyên số đầy biến động trong giáo dục nghề nghiệp, cũng đóng vai trò then chốt trong việc tăng cường quan hệ Úc-Việt Nam. Các khóa học nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn và thúc đẩy quan hệ đối tác, tạo điều kiện trao đổi kiến thức và phát triển.

Công nhận quốc tế

Chứng chỉ Quản trị Nhân sự của Hiệp Hội Quản Trị Nhân Sự Hoa Kỳ

Đối tác học thuật của Hiệp Hội Quản Trị Nhân Sự Hoa Kỳ

Học viện nhân sự Úc

Học viện Quản trị Khách sạn Vương quốc Anh

Hiệp hội Du lịch Châu Á Thái Bình Dương

Học viện hàng đầu thế giới về Hậu cần và Vận tải