Trưởng khoa, Khoa Truyền thông và Thiết kế

Giáo sư Julia Gaimster là Trưởng khoa Khoa Truyền thông và Thiết kế.

Giáo sư Julia Gaimster là Trưởng khoa Khoa Truyền thông và Thiết kế tại RMIT Việt Nam. Bà chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng và tính phổ cập của các ngành trực thuộc khoa. 

Bà xuất thân từ ngành Thời trang và từng giữ các vị trí gồm Giáo sư thực hành và Phó khoa tại Học viện Dệt may và Trang phục tại trường Hong Kong PoluY, và Phó khoa Thiết kế và Công nghệ tại Trường Thời trang Luân Đôn. Giáo sư Gaimster có bằng Thạc sĩ Thiết kế của Cao đẳng Mỹ thuật Hoàng gia, bằng Tiến sĩ Giáo dục của Đại học Surrey và nghiên cứu viên của Học viện Dệt may. Bà từng tham gia thực hiện các dự án quốc tế được tài trợ bởi UNIDO, Hội đồng Anh và EU. Năm 2019, bà tổng chỉ đạo thực hiện Lễ hội Truyền thông và Thiết kế đầu tiên tại Hà Nội. 

Bằng cấp: Cử nhân Thời trang và Dệt may (Danh dự), Thạc sĩ Thiết kế Thời trang (Trường Nghệ thuật Hoàng gia RCA), Giáo dục, FTI

Julia Gaimster landscape Julia Gaimster, Trưởng khoa Khoa Truyền thông và Thiết kế

Liên hệ

Địa điểm: Cơ sở Nam Sài Gòn