Giáo dục Đại học trong Kỷ nguyên Số

Về Cộng đồng Thực Hành

Trong những năm vừa qua, Đại học RMIT đã nhận được sự tín nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua việc đã góp phần nâng tầm chất lượng trong Giáo dục Đại Học trong Kỷ nguyên Số tại Việt Nam.

Cộng đồng Chuyên môn (CĐTH) do RMIT thành lập và dẫn dắt với sự tham gia của các đại diện đến từ các trường Đại học tại Việt Nam, đã cùng nhau thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập từ năm 2020. Sự đóng góp này đã góp phần khẳng định tầm ảnh hường của Đại học RMIT trong học tập trực tuyến đồng thời khẳng định trình chuyên môn trình độ chuyên môn để dẫn đầu lĩnh vực giáo dục trực tuyến trong ngành giáo dục Việt Nam.

Trọng tâm

Tiêu chuẩn giáo dục hàng đầu của Úc

Đẩy mạnh hợp tác trong ngành giáo dục tại Úc và Việt Nam

Nâng cao năng lực trong Giáo dục Đại học tại Việt Nam

Về chuỗi hội thảo

Giai đoạn 1: Gặp gỡ & Giao lưu

Đây là giai đoạn đầu tiên trong chuỗi hội thảo thảo luận chuyên sâu và chia sẻ kinh nghiệm tròng việc giảng dạy trực tuyến nhằm góp phần nhấn mạnh tầm ảnh hường của Đại học RMIT trong học tập trực tuyến đồng nâng cao trình độ chuyên môn để dẫn đầu ngành giáo dục Việt Nam về giáo dục trực tuyến.

Giai đoạn 2: Chuỗi hội thảo chuyên đề

Đây là giai đoạn thứ hai trong chuỗi hội thảo chuyên sâu về việc giảng dạy trực tuyến trong Kỷ nguyên số trong ngành giáo dục đại học Việt Nam, với các diễn giả từ RMIT Việt Nam và chính phủ.

  • Hội thảo #1: Giới thiệu về Bối cảnh Chuyển đổi số của GDĐH tại RMIT Việt Nam – 26 tháng 4 2023
  • Hội thảo #2: Học tập Đổi mới trong Giáo dục Đại học – 19 tháng 6 2023
  • Hội thảo #3: Bài Học Thực Hành & Chương Trình Giảng Dạy – 18 tháng 8 năm 2023

Giai đoạn 3: Toạ đàm chuyên sâu

Đây là giai đoạn thứ ba trong chuỗi hội thảo chuyên sâu tập trung vào học trực tuyến trong Kỷ nguyên số dành cho giáo dục đại học Việt Nam nhằm tiếp tục nâng cao năng lực dạy và học trực tuyến trong không gian số.

Với sự tham gia của các đại biểu từ

Nhìn lại sự kiện trước đây

Text And Media Video

Chuỗi Hội thảo Chuyên đề Giáo dục trực tuyến và đẩy mạnh chuyển đổi Số dẫn dắt bởi Đại học RMIT năm 2020-2021

Cùng nhìn lại Chuỗi Hội thảo Chuyên đề Giáo dục trực tuyến và đẩy mạnh chuyển đổi Số dẫn dắt bởi Đại học RMIT năm 2020-2021 (tiếng Anh).

Overhead image of hands on a laptop, with the background of a wooden table

Liên hệ

Liên hệ ban tổ chức Giáo dục bậc cao trong Kỷ nguyên Số -  Cộng đồng Thực hành tại heindigitalage@rmit.edu.vn