Lịch sử

Thông tin được cập nhật đến tháng 8/2022.

Lịch sử về logo của RMIT

Đằng sau hình ảnh chiếc logo ‘pixel’ đặc trưng của Đại học RMIT là một câu chuyện dài và đáng tự hào. Cùng gặp gỡ các nhà thiết kế đã tạo ra phiên bản gốc của logo và khám phá hành trình phát triển của nó trong những năm qua.