Kết nối doanh nghiệp

Trải nghiệm học tập tại RMIT được hỗ trợ bởi quan hệ hợp tác sâu rộng của trường với doanh nghiệp trong nước cũng như quốc tế, nhờ đó tạo điều kiện cho sinh viên phát triển nghề nghiệp thành công.

 Sinh viên RMIT được kết nối trực tiếp với những chuyên gia đầu ngành thông qua các buổi thỉnh giảng, hội chợ nghề nghiệp, cuộc thi, dự án, các chuyến tham quan doanh nghiệp và chương trình thực tập.

Mạng lưới kết nối doanh nghiệp của chúng tôi bao gồm những tên tuổi hàng đầu, mang lại cơ hội thực tập với kinh nghiệm thực tiễn giúp bạn sẵn sàng cho công việc tương lai. 

 

Giảng viên thỉnh giảng

Ngày hội việc làm

Các cuộc thi

Các dự án

Các chuyến tham quan doanh nghiệp

Chương trình thực tập