Quy trình tuyển dụng

1. Nộp hồ sơ

2. Xét duyệt hồ sơ

3. Kiểm tra trình độ và chuyên môn

4. Phỏng vấn

5. Xác minh thông tin ứng viên

6. Thông báo kết quả

1. Nộp hồ sơ

Tất cả hồ sơ phải được nộp trực tuyến tại trang web nghề nghiệp của RMIT.

Khi nộp hồ sơ thành công, ứng viên sẽ nhận được email xác nhận tự động.

2. Xét duyệt hồ sơ

Sau bước lọc hồ sơ, tất cả ứng viên sẽ nhận được thông báo kết quả dù được chọn vào vòng tiếp theo hay không.

3. Kiểm tra trình độ và chuyên môn

Kiểm tra trình độ tiếng Anh (nếu cần)

Kiểm tra chuyên môn và kỹ năng theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng

4. Phỏng vấn

Ứng viên có thể được phỏng vấn theo hình thức thảo luận sơ bộ, phỏng vấn nhóm và/hoặc phỏng vấn cá nhân.

5. Xác minh thông tin ứng viên

Ứng viên cần cung cấp ít nhất hai người tham chiếu để chúng tôi xác minh thông tin.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ xác thực một số thông tin khác nếu cần (như lý lịch tư pháp, bằng cấp, giấy khám sức khỏe, v.v.)

6. Thông báo kết quả

Ứng viên đạt yêu cầu sẽ nhận được thư mời làm việc trực tuyến.