Cam kết của RMIT

RMIT Việt Nam cam kết phương pháp giảng dạy tối ưu được giữ vững đúng tiêu chuẩn quốc tế cả trong môi trường học thuật cũng như ngoài lớp học. Tìm hiểu mục này để biết rõ hơn về những cam kết trường đang thực hiện.

vietnam-stock-halongbay.jpg

Cam kết hành động của Đại học RMIT tại Việt Nam

Văn bản “Cam kết hành động của Đại học RMIT tại Việt Nam” sẽ lý giải các bước mà RMIT Việt Nam sẽ thực hiện trong những năm tới để hoàn thành những lời hứa và trách nhiệm đối với xã hội của nhà trường. Được là một phần của Việt Nam vừa là cơ hội, vừa là một đặc ân với chúng tôi, và RMIT đảm nhận vai trò ấy một cách hết sức nghiêm túc và đầy tự hào.

Group of students of multiple ethnicities in a meeting

Học tập & giảng dạy

RMIT Việt Nam cam kết sinh viên được trải nghiệm để chuyển hóa chính mình thông qua phương pháp giảng dạy toàn diện và hoạt động học tập tương tác, lấy người học làm trung tâm. Mô hình giảng dạy và học tập của RMIT Việt Nam dựa trên phương pháp giảng dạy quốc tế tối ưu và bao gồm trải nghiệm học tập trong lớp, khuyến khích sinh viên tự học và học trực tuyến, học nhóm và phát triển kĩ năng để xin việc thành công.

rmit-building-construction-planning.jpg

Đảm bảo chất lượng

RMIT Việt Nam nỗ lực áp dụng phương pháp quản lý chất lượng hiện đại và nguyên tắc, quy trình quản lý chất lượng trong tất cả các mặt hoạt động.

RMIT Việt Nam tuân thủ chu kỳ kiểm định 5 năm của Cục chất lượng đại học Úc (AUQUA), một cơ quan độc lập theo dõi và  báo cáo về tiêu chuẩn chất lượng và giảng dạy của các trường đại học Úc hoạt động cả tại Úc và nước ngoài.

 

landscape ho chi minh city

Tư duy xanh tại RMIT

Bền vững là nền tảng trọng yếu để RMIT Việt Nam phát triển. Cùng với trường đại học RMIT, chúng tôi cam kết giảm thiểu dấu vết để lại trong môi trường và tạo nên một đại học an toàn và “xanh” cho sinh viên và đội ngũ nhà  trường, đây cũng là cách chúng tôi thực hiện trách nhiệm xã hội của trường. Bằng cách cổ vũ cho văn hóa xanh trong cộng đồng trường và hơn thế, khuyến khích đội ngũ nhà trường, sinh viên, nhà cung cấp dịch vụ và công chúng nói chung thực hiện thay đổi trong nếp sống hàng ngày, cả ở nơi làm việc và ở nhà, chúng tôi giúp giảm thiểu ảnh hưởng đối với môi trường.