Học tập và giảng dạy ở RMIT Việt Nam

RMIT Việt Nam cam kết mang đến trải nghiệm học tập toàn diện, tương tác và hòa nhập với phương châm giảng dạy lấy sinh viên làm trọng tâm. Mô hình dạy và học tại RMIT Việt Nam dựa trên những hình mẫu giáo dục tối ưu nhất trên thế giới.

RMIT Việt Nam đã thực hiện cách dạy và học trong đó các kỳ thi truyền thống được thay thế bằng những dự án tập trung phát triển các kỹ năng nghề nghiệp, và những quyển sách trực tuyến.

Trải nghiệm học tập của bạn bao gồm các quá trình học tại lớp, học trực tuyến có hướng dẫn, tự học và học nhóm, các hoạt động học tập và các diễn giả khách mời. Bạn còn có thể học những kỹ năng sống và làm việc thông qua chương trình Hoàn thiện kỹ năng cá nhân (Personal Edge) của RMIT Việt Nam.

Những trải nghiệm học tập mà RMIT Việt Nam mang lại giúp thúc đẩy sinh viên vận dụng kiến ​​thức thay vì chỉ ghi nhớ.

Sau khi tốt nghiệp tại RMIT Việt Nam, bạn sẽ được nhận bằng đại học có giá trị toàn cầu từ Đại học RMIT. Kết quả học tập và phương pháp đánh giá trong các môn học giảng dạy tại Việt Nam hoàn toàn tương đồng với chương trình tại RMIT Melbourne. Theo đó, chương trình học tại RMIT Việt Nam được giám sát và liên tục cải tiến để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng chung của Đại học RMIT cũng như yêu cầu từ chính phủ Việt Nam và Úc.

 

school of business and management in-class moments

Các giảng viên đầy kinh nghiệm

Bạn sẽ có cơ hội phát triển kiến thức và kỹ năng bằng những công nghệ mới nhất dưới sự hướng dẫn của các giảng viên đầy kinh nghiệm của chúng tôi.