Giảng viên dày dạn kinh nghiệm

Các giảng viên và giáo sư của RMIT Việt Nam được tạo cơ hội để không ngừng trau dồi chuyên môn như một phần trong công việc.

Đội ngũ giảng viên giàu năng lực cùng bề dày kinh nghiệm tại RMIT Việt Nam sẽ liên tục cộng tác cùng các đồng nghiệp tại RMIT Melbourne điều chỉnh các tài liệu, giáo trình từ Melbourne sẽ được giảng dạy tại Việt Nam, tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình giảng dạy và học tập tại RMIT Việt Nam. Các giảng viên và giáo sư của RMIT Việt Nam được tạo cơ hội để không ngừng trau dồi chuyên môn như một phần trong công việc.

electrical engineering class moment

Những chuyên gia giàu kinh nghiệm

Đội ngũ giảng viên của RMIT là những chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tiễn đến từ khắp nơi trên thế giới. Mỗi giảng viên đều có bằng cấp từ Thạc sĩ trở lên cùng kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu sâu rộng, dày dạn kinh nghiệm chuyên môn và học thuật.