Chiến lược

Sẵn sàng cho Cuộc sống và Công việc là chiến lược đến năm 2020 của Đại học RMIT.

Chiến lược đặt ra mục đích hoạt động và nhận diện của trường, cũng như những mục tiêu và giá trị mà chúng tôi hướng đến. Trọng tâm của chiến lược là tạo ra những trải nghiệm thay đổi cuộc sống sinh viên, đồng thời hỗ trợ những thay đổi về mặt xã hội và kinh tế trong cộng đồng chung.

Kế hoạch của Đại học RMIT gồm ba hướng cơ bản:

rmit vn global mobility students in melbourne

Trải nghiệm thay đổi cuộc sống

Đại học RMIT chú trọng tạo ra những trải nghiệm giáo dục giúp thay đổi cuộc sống, bằng cách thay đổi tư duy và hoài bão mà sinh viên thể hiện trong quá trình học tập, làm việc và sinh hoạt cộng đồng, và qua những cơ hội và quan hệ mở ra từ những trải nghiệm này. Chuyển mình trong tư duy và cơ hội là điều cốt lõi để sẵn sàng cho cuộc sống và công việc.

Group of students of multiple ethnicities in a meeting

Đam mê có mục đích

Nhân viên và đối tác đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thành sứ mệnh của chúng tôi. Họ là những người đặc biệt có tài và tận tụy. Kết nối hiệu quả với họ để đổi mới RMIT bằng cách xây dựng các hệ thống thông minh hơn và đơn giản hơn là điều vô cùng quan trọng cho thành công của chúng tôi với tư cách là một trường đại học.

landscape ho chi minh city

Định hình thế giới

Chúng tôi định hình thế giới bằng cách nâng cao kiến thức và phát triển con người, và bằng cách áp dụng kiến thức vào hợp tác đưa ra phát kiến cho những vấn đề chung. Đại học RMIT đạt được những mục tiêu này nhờ các nhóm sinh viên, nhân viên, mạng kỹ thuật số, cơ sở vật chất và đối tác quốc tế từ các đô thị trọng yếu trên khắp thế giới.