Chiến lược

Biến tri thức thành hành động – cùng nhau kiến tạo tác động tích cực

Chiến lược của Đại học RMIT đến năm 2031 tiếp tục đẩy mạnh tầm nhìn và sứ mệnh đã đi cùng RMIT và trở thành một phần DNA của trường từ năm 1887.

Chúng tôi tiếp tục xem thành tựu lớn nhất của nhà trường chính là cho ra trường những công dân toàn cầu đúng nghĩa, sẵn sàng thúc đẩy tác động và tạo khác biệt qua cách chúng tôi sử dụng các tài sản giảng dạy và nghiên cứu, và mạng lưới giao lưu kết nối, nhằm đóng góp cho những cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.

Chiến lược mới tập trung vào việc sử dụng kiến thức, kỹ năng và năng lực của RMIT để tạo khác biệt lên thế giới – đó chính là lý do vì sao chúng tôi đặt tên cho chiến lược “Biến tri thức thành hành động”. Đây là một tuyên bố ý định rõ ràng và rạch ròi – thể hiện rõ hoài bão tích cực của nhà trường cũng như phương thức mà chúng tôi sẽ áp dụng ở các mảng khác nhau, song đều quan trọng như nhau, trên toàn trường. Chúng tôi sẽ mở rộng tác động tích cực của nhà trường lên khắp khu vực Đông Nam Á, với RMIT Việt Nam đóng vai trò nền tảng cho năng lực và danh tiếng của chúng tôi trong khu vực.

Chúng tôi sẽ đưa cộng đồng RMIT toàn cầu gồm sinh viên, cựu sinh viên, cán bộ giảng viên và các đối tác vào một hệ sinh thái đặc biệt được kết nối có chủ ý nhằm đẩy mạnh hợp tác. Chúng tôi sẽ thiết kế và mở rộng các giải pháp giáo dục đổi mới sáng tạo, tập trung vào các ngành nghề tương lai sẽ hỗ trợ phát triển kỹ năng dễ tiếp cận cho từng người học ở từng giai đoạn. Chúng tôi cũng sẽ nâng cao tiếng tăm của nhà trường với các nghiên cứu mang tính ứng dụng cao giúp giải quyết các vấn đề thực tiễn cấp bách – đó cũng chính là định nghĩa thực sự của cụm từ “Biến tri thức thành hành động”, giúp kiến tạo thành công một tương lai bao hàm và bền vững.

RMIT là một trường đại học có quy mô và chất lượng nổi trội. Chúng tôi tin rằng hoài bão phải tương xứng với cơ hội nên chúng tôi mong muốn dẫn đầu trong bốn lĩnh vực chính gồm:

  • công nghệ đang nổi 
  • thành phố thông minh và bền vững 
  • đổi mới sáng tạo xã hội 
  • và hợp tác khu vực.

Những hoài bão khác biệt này củng cố cam kết của chúng tôi trở thành một trường đại học có tầm ảnh hưởng hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trang bị cho tất cả sinh viên, học viên RMIT kỹ năng, kiến thức và các mối quan hệ giao lưu kết nối để thành công.

Thành công chung của chúng ta sẽ thay đổi cuộc sống – cho từng cá nhân, cho cộng đồng và cho các thế hệ mai sau. Đây là điều khác biệt mà chúng tôi muốn tạo ra. Qua chiến lược “Biến tri thức thành hành động”, chúng tôi tiếp tục xây dựng từ một nền tảng vững mạnh bởi vì chuẩn bị cho các thế hệ tương lai cho cuộc sống và công việc là những gì chúng tôi đang làm, và vẫn luôn thực hiện từ trước đến nay.

knowledge-with-action-students.jpg

Biến tri thức thành hành động: Chiến lược hoạt động của Đại học RMIT đến năm 2031