Giá trị

Các giá trị là điều cốt lõi thể hiện chúng tôi là ai và chúng tôi hoạt động vì điều gì tại RMIT. Các giá trị này là kim chỉ nam cho những gì chúng tôi làm, cho cách chúng tôi đưa ra quyết định và cách chúng tôi đối đãi với nhau.

Các giá trị của RMIT gắn kết chúng tôi với hiểu biết chung giúp định hình nên cách chúng tôi sống và làm việc cùng nhau trên quy mô toàn cầu. Thành công liên tục của chúng tôi đến từ việc sống với các giá trị mỗi ngày và tạo cơ hội để đội ngũ cán bộ giảng viên và sinh viên xác định xem mỗi giá trị có ý nghĩa như thế nào đối với họ. 

Với sự đóng góp của cả tập thể, chúng tôi có thể xây dựng nền tảng văn hóa dẫn dắt bởi các giá trị mà tất cả chúng tôi đều muốn là một phần trong đó, là nơi mọi người yêu thích làm việc và được trao quyền để đem đến những trải nghiệm thay đổi cuộc sống cho sinh viên, đối tác và cộng đồng.

an orange heart

Tính bao hàm

Chúng tôi nỗ lực kiến tạo cơ hội và tăng cường sự tham gia mọi người. Chúng tôi chào đón sinh viên và cán bộ giảng viên có xuất phát điểm khác nhau, tôn vinh sự khác biệt và đối đãi với nhau bằng phẩm giá và sự tôn trọng. Chúng tôi đảm bảo rằng RMIT là ngôi trường dễ tiếp cận và cởi mở, tận tâm phụng sự cho nhu cầu của cả cộng đồng.

a yellow heart

Trí tưởng tượng

Chúng tôi đánh giá cao sự đổi mới, thích ứng và sáng tạo, và xem đây là những thành tố quan trọng cho một nền kinh tế, môi trường và xã hội thịnh vượng. Chúng tôi cam kết phát triển kinh tế, môi trường và xã hội với những ý tưởng mới, chia sẻ kiến thức và không ngừng học hỏi.

a green heart

Sự liêm chính

Chúng tôi trung thực và công bằng, cũng như duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất cho bản thân. Chúng tôi duy trì tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, đồng thời đưa ra quyết định dựa trên năng lực chuyên môn và chứng cứ. Chúng tôi cố gắng duy trì bổn phận và uy tín của nhà trường.

a purple heart

Sự can đảm

Chúng tôi lên tiếng về các vấn đề quan trọng đối với cộng đồng và thế giới. Chúng tôi tôn trọng quyền của người khác và xác định bổn phận của nhà trường đối với sức khỏe của hành tinh cũng như phúc lợi của tất cả mọi người. Chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ những thay đổi tích cực mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.

a red heart

Niềm đam mê

Chúng tôi tự hào về RMIT và cam kết sâu sắc đem đến tác động tích cực sâu rộng cho thế giới. Chúng tôi tiếp thêm sức mạnh cho cộng đồng để chia sẻ kiến thức, chuyên môn và giải quyết những vấn đề quan trọng.

a blue heart

Khả năng tạo tác động

Chúng tôi theo đuổi tác động tích cực và lâu dài trong mọi việc chúng tôi thực hiện, thông qua việc áp dụng kiến thức được chia sẻ để đáp ứng những nhu cầu thay đổi nhanh chóng của xã hội. Chúng tôi xác định những thách thức và tạo cơ hội qua thiết kế mang tính hợp tác, trao đổi kiến thức, học hỏi qua công việc, giải quyết vấn đề dựa trên phản biện và diễn giải nghiên cứu

knowledge-with-action-students.jpg

Biến tri thức thành hành động: Chiến lược hoạt động của Đại học RMIT đến năm 2031